Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova potvrda učinka turbina na vetar - procenite učinak vaše vetroelektrane i obezbedite optimizovan prinos energije.

Od ključne je važnosti da osigurate da turbine na vetar pružaju prihvatljive nivoe učinka. Našom potvrdom učinka procenjuju se energetski učinak vaše vetroelektrane, tehnička raspoloživost i rezultujući prinos energije, čime vam pomažemo da kvantifikujete sve nesigurnosti u procesu proizvodnje energije.

Zašto izabrati SGS-ovu potvrdu učinka vetroelektrane?

Naša redovna potvrda učinka vaših turbina na vetar vam može pomoći da:

 • razumete promene do kojih vremenom dolazi;
 • znatno povećate raspoloživost turbine na vetar;  
 • optimizujete efikasan rad vaše vetroelektrane;
 • potvrdite podatke energetske krive koju garantuje proizvođač turbine na vetar i procenu lokacije izvođača;
 • svedete finansijske rizike na najmanju meru osiguravanjem ugovorne usaglašenosti između proizvođača, izvođača i finansijera.

Pouzdana potvrda učinka vetroelektrane koju pruža svetski lider

Kao vodeći svetski izvršilac usluga testiranja, kontrole i potvrde, nudimo neprevaziđen globalni uticaj i stručnost u projektima vetroelektrana, koristeći najnoviju tehnologiju i resurse. Naše obimno iskustvo se proteže kroz sve faze projekta - od konceptualnog razvoja, dizajna, proizvodnje, instalacije i tehničkog prijema do tekućih provera u toku rada. Zbog toga smo idealni partneri za obezbeđivanje raspoloživosti vašeg projekta za korišćenje energije vetra.

Naša potvrda učinka turbina na vetar uključuje:

 • testove energetske krive; 
 • praćenje efikasnosti vetroelektrane;  
 • potvrdu prinosa energije i nesigurnosti;
 • praćenje brzine vetra;  
 • potvrdu učinka; 
 • ugovorni pregled garancije učinka;  
 • pregled operacionih podataka;  
 • usaglašenost sa IEC standardima.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako vam naša potvrda učinka vetroelektrane može pomoći u obezbeđivanju konstantnog i efikasnog rada vaše vetroelektrane.