Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge endoskopske kontrole koje pruža kompanija SGS omogućavaju vam da povećate iskoristivost turbina i prinos energije vetroelektrana.

Jedna od najvećih briga prilikom ulaganja u projekte vetroelektrana je iskoristivost turbina, jer ona utiče na profitabilnost. Uvek postoji rizik od niskog prinosa energije od vetroturbina zbog njihovog kvara i perioda popravke. Čak i manji kvar neke kritične komponente može da uzrokuje neželjeno vreme zastoja i prekid rada. Pouzdanost je ključna da bi vetroelektrana radila uspešno i profitabilno.

Da bi se otklonile neželjene situacije, nudimo endoskopsku kontrolu, metod kontrole za vreme rada kako bi se otkrili kvarovi kritičnih komponenata što je moguće ranije. Endoskopska kontrola omogućava da se oštećeni delovi vizuelno provere kako bi se utvrdilo postojeće stanje komponenata i procenili rezultati merenja vibracija i/ili analize ulja.

Šta je endoskopska kontrola?

Endoskopska kontrola, napredna metoda nerazornog ispitivanja (NDT), predstavlja namensku uslugu koja obuhvata seriju aktivnosti kojima se proveravaju i nadziru različite komponente vetroturbine tokom čitavog njenog radnog veka, kao deo naših usluga kontrole za vreme njenog rada.

Video endoskopska kontrola se u velikoj meri koristi za pristup unutrašnjim delovima sa ograničenim pristupom, bez potrebe za rasklapanjem okolnih struktura ili mašinerije. Ova tehnologija osigurava da su komponenta ili artikal koji se ispituju pogodni za datu svrhu. Ona omogućava otkrivanje poteškoća pre nego što one prouzrokuju veliki problem.

Zašto bi trebalo da odaberete usluge kompanije SGS?

Primena našeg metoda endoskopske kontrole osigurava da se svaka neočekivana degradacija pri normalnim uslovima rada otkrije u najranijoj fazi kako bi se sprečile štetne posledice po vetroturbinu. Komponente vetroturbine ispitujemo u pogledu neispravnosti i nepravilnosti kako bismo uočili svaku eventualnu degradaciju pri normalnim uslovima rada što je moguće ranije, te time omogućili da se izbegnu skupi periodi zastoja i popravke vetroelektrana.

Uz obimno iskustvo i stručnost u oblasti obnovljivih izvora energije na globalnom nivou, naš tim pruža usluge kontrole rada, provere radnog učinka i preventivne analize otkaza kako bi omogućio da se poveća produktivnost, smanje skupi periodi zastoja i zadovolje zakonski zahtevi.

Osigurajte da vaša vetroelektrana radi uspešno i profitabilno uz usluge endoskopske kontrole koje pruža kompanija SGS. Za više detalja kontaktirajte lokalno predstavništvo kompanije.