Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U konceptualnoj fazi projekta potrebno je da budete sigurni da su radovi na tlu propisno obavljeni i da se izvodljivost projekta može potvrditi sa tehničkog, finansijskog i pravnog stanovišta.

Ova presudna faza planiranja obrazuje osnovu za narednu fazu projektovanja.

Kompanija SGS nudi širok spektar usluga kao podršku studijama o izvodljivosti projekta i svim aspektima upravljanja rizikom u konceptualnoj fazi projekta. Naš globalni domet i stručnost garantuju vam pristup najažurnijim i relevantnim informacijama i tehnikama.

Projekti za korišćenje energije vetra obično uključuju napredne tehnologije i visok nivo investicija i zahtevaju temeljnu verifikaciju održivosti i izvodljivosti pre prelaza na fazu dizajniranja. Saznajte kako SGS može da podrži u konceptualnoj fazi vaše projekte za korišćenje energije vetra.