Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge izdavanja certifikata za fotovoltažne (PV) module koje obavlja kompanija SGS – ispitivanje PV modula i izdavanje certifikata za PV module – osiguravaju usaglašenost vaših modula sa međunarodnim standardima.

PV moduli moraju da zadovolje čitav dijapazon propisa i standarda da bi se mogli smatrati pogodnim za prodaju i za korišćenje u okviru programa finansiranja projekata korišćenja obnovljivih izvora energije. Naše usluge izdavanja certifikata za PV module obuhvataju ispitivanje fotovoltažnih modula i izdavanje certifikata kojima se osigurava da ovi moduli zadovoljavaju neophodne međunarodne standarde i potvrđuje ispitivanje njihovog kvaliteta koje obavlja nezavisna treća strana.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge izdavanja certifikata za PV module koje obavlja kompanija SGS?

Možemo vam pomoći da:

 • dobijete uslugu delotvornog ispitivanja fotovoltažnog modula u pogledu njegovog funkcionisanja, trajnosti, sigurnosti i usaglašenosti sa zakonskim zahtevima;
 • osigurate usaglašenost vaših modula sa čitavim dijapazonom međunarodnih standarda koji obuhvata standarde IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730-1/2, ISO 9000, ISO 14001;
 • osigurate da vaši PV moduli dobiju certifikat i potvrdu njihove pogodnosti za prodaju i za korišćenje u okviru programa finansiranja projekata korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • dobijete pretkvalifikaciju i ponovno ispitivanje PV modula veličine do 2,6 metara sa 2,2 metra i za sve tehnologije modula;
 • osigurate dobijanje certifikata u roku kraćem od četiri meseca korišćenjem usluga naše nacionalno i međunarodno akreditovane laboratorije za ispitivanje fotovoltažnih modula;

Izdavanje certifikata za PV module koje obavlja vodeći svetski pružalac od poverenja

Nedavne inovacije na planu tehnologija za obnovljive izvore energije ostavile su za sobom brojne direktive i propise kojima se prethodno regulisala ova oblast. Nacionalni i međunarodni zakonodavci rade na poboljšanju postojećih propisa i usvajanju novih kojima će se obrazovati odgovarajući radni okvir za dalji razvoj tehnologija za obnovljive izvore energije.

Kao svetski lider od poverenja na planu izdavanja certifikata za PV module, razvijamo metode ispitivanja i sarađujemo na projektima istraživanja i razvoja upotrebe solarne energije.

Naše globalno znanje, stručnost i najsavremenija postrojenja za solarnu energiju osiguravaju proizvođačima razvoj boljih solarnih proizvoda koji se mogu prodavati na tržištima širom sveta. Kao vodeća kompanija na tržištu, nudimo ne samo usluge ispitivanja i izdavanja certifikata, već i usluge namenjene čitavom lancu vrednosti u industriji fotovoltažnih proizvoda.

Naše usluge izdavanja certifikata za PV module u skladu su sa standardima Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i obuhvataju usluge kao što su:

 • Merenja napojne snage prema standardnim uslovima ispitivanja (STC)
 • Funkcionisanje pri malom zračenju
 • Funkcionisanje prema nazivnoj radnoj temperaturi ćelije (NOCT)
 • Procena funkcionisanja u primorskim podnebljima (slana izmaglica) i u podnebljima sa korozivnim gasom (NH3)
 • Merenje temperaturnih koeficijenata
 • Ispitivanja podneblja (kao što su vlaga-toplota, termički ciklusi i vlažnost-smrzavanje)
 • Ispitivanja preduslova koji se odnose na ultraljubičasto (UV) zračenje
 • Ispitivanja izdržljivosti vrelih tačaka
 • Ispitivanja mehaničkog opterećenja
 • Ispitivanja pritiskom
 • Ispitivanja otpornosti na udare grada
 • Ispitivanja elektronske sigurnosti
 • Vlažna ispitivanja curenja struje
 • Ispitivanja izolacije
 • Ispitivanja neprekidnosti uzemljenja
 • Ispitivanja izlaganja spoljnim uticajima
 • Ispitivanja impulsnog napona
 • Ispitivanja elektroluminescencije i infracrvenog (IR) zračenja
 • Fabrička kontrole

Obratite nam se već danas da biste saznali kako naše usluge izdavanja certifikata za PV module mogu da vam pomognu da osigurate njihovu usaglašenost sa odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim standardima.