Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge merenja napojne snage fotovoltažnih (PV) modula koje obavlja kompanija SGS – precizno merenje I-V krive kako bi se osiguralo da vaši moduli obezbeđuju izlazno napajanje u skladu sa specifikacijom.

Bilo da ste vlasnik, prodavac, proizvođač ili instalater fotovoltažnih modula, neophodno je da osigurate da vaš PV modul zadovoljava neophodne specifikacije. Naše usluge merenja napojne snage PV modula obezbeđuju precizno merenje I-V krive kako bi se definisala maksimalna snaga izlaza vašeg fotovoltažnog modula.  

Zašto bi trebalo da izaberete usluge merenja napojne snage PV modula koje obavlja kompanija SGS?

Naši stručnjaci mogu da vam pomognu u svakoj fazi vašeg projekta. Možemo da sprovedemo merenja i pre i posle isporuke modula, kao i da izmerimo snagu izlaza modula koji su već u upotrebi.

Možemo vam pomoći da:

  • potvrdite da vaši moduli daju potrebnu snagu izlaza;  
  • osigurate da se merenja na vašim modulima vrše u skladu sa međunarodnim standardom IEC 61215 ili IEC 61446.

Usluge merenja napojne snage PV modula koje obavlja svetski lider od poverenja

Kao vodeća svetska kompanija na planu izdavanja certifikata, ispitivanja, provere i kontrole, kijentima širom sveta pružamo usluge nezavisnog merenja napojne snage PV modula od poverenja.

Naše usluge merenja napojne snage PV modula obuhvataju usluge kao što su:

  • Uzimanje nasumičnih uzoraka radi kontrole maksimalne snage izlaza na osnovu delotvornog merenja I-V krive
  • Vizuelni pregled uzoraka

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naše usluge merenja napojne snage PV modula mogu da vam pomognu da potvrdite da vaši moduli daju potrebnu snagu izlaza.