Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova procena zdravlja, bezbednosti i životne sredine (HSE) - obezbedite da vaše postrojenje bude projektovano i planirano u skladu sa svim važećim regulativama i propisima.

Kada je reč o vašem projektu fotonaponske solarne elektrane (PV), potrebno je uzeti u obzir spektar HSE zahteva. Naša procena HSE nudi sveobuhvatnu podršku u toku projektovanja vaših PV solarnih elektrana. Možemo vam pomoći da identifikujete sve probleme sa HSE i obezbedite da vaše postrojenje bude projektovano i planirano u skladu sa svim HSE propisima.

Zašto izabrati SGS-ovu procenu HSE?

Možemo vam pomoći da:

  • identifikujete trenutne i kritične probleme sa HSE;  
  • obezbedite da vaša PV solarna elektrana bude projektovana i planirana u skladu sa svim relevantnim regulativama i propisima;
  • zaštitite zdravlje i bezbednost radnika;
  • smanjite rizik od nesreće, krađe i štete;
  • smanjite rizik od oštećivanja životne sredine;  
  • poboljšate produktivnost na lokaciji;
  • dobijete preporuke za buduće bezbednosno održavanje.

Vodeća svetska procena HSE od strane stručnjaka za obnovljive izvore energije

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju, naša globalna mreža akreditovanih inspektora nudi neprevaziđeno iskustvo u sektoru obnovljive energije. Naš jedinstveni globalni uticaj nam omogućava da vam pružimo nezavisnu procenu HSE za PV solarne elektrane svuda u svetu.

Naše usluge za procenu HSE uključuju:

  • koordinacione dokumente;
  • analize bezbednosnih rizika;
  • verifikaciju i razvoj planova za zaštitu zdravlja i bezbednosti;
  • interne kontrole licenci;
  • proveru pristupnih dozvola;
  • kontrole pristupa za označene oblasti, kao što su skladište gasa i zatvoreni prostori;
  • verifikaciju kranova i operatera;
  • planiranje kolektivne zaštite;
  • planiranje opreme za ličnu zaštitu;
  • planiranje sigurnosne signalizacije;
  • određivanje trasa za prenos i evakuaciju;
  • snabdevanje eksternih HSE koordinatora;
  • smernice u vezi sa propisima za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu;
  • obuku za menadžment i osoblje za nadgledanje i izvršavanje.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako naša procena HSE može pomoći da vaša PV solarna elektrana zadovolji sve vaše HSE obaveze.