Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada crpite lož-ulje, ključno je biti siguran u kvalitet. Treba takođe da znate da se njima ispravno rukuje u lancu snabdevanja i da se efektivno upravlja svim rizicima vezanim za njihovu obradu.

Putem nape mreže objekata širom sveta SGS nudi sveobuhvatan spektar usluga za lož-ulja, koji se kreće od inspekcije do rada postrojenja i terminala. Taođe obezbeđujemo usluge za pružanje podrške za efikasno uzimanje uzorka, analize, kalibraciju i kontrolu, pomaže da se obezbedi da Vaš lanac snabdevanja lož-uljem u svakoj fazi bude efikasno upravljan i kontrolisan.