Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa više od 130 godina iskustva, SGS pruža najširi spektar ispitivanja proizvoda klijentima širom sveta.

Naša globalna mreža postrojenja za ispitivanje, u kojoj radi vešto i iskusno osoblje, može da olakša put vaših proizvoda na tržište.

Usluge ispitivanja isplativosti vam omogućavaju da smanjite rizike, skratite vreme potrebno da roba stigne na tržište i pokažete kvalitet i bezbednost vašeg(ih) proizvoda. Naše usluge ispitivanja obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • fizička i mehanička ispitivanja;
  • hemijska (npr. isparljiva organska jedinjenja - VOC) ispitivanja;
  • ispitivanja materijala;
  • ispitivanja kontakta sa hranom;
  • ispitivanja zapaljivosti;
  • ispitivanja učinka;
  • mikrobiologija ili mikrobiološka ispitivanja;
  • ispitivanja elektronske bezbednosti;
  • ispitivanja elektromagnetne usaglašenosti (EMC);
  • ispitivanja ekološke bezbednosti.

Za industriju igračaka, naša globalna mreža laboratorija može da sprovede ispitivanja u odnosu na sve međunarodne ili državne standarde (na primer, EU Direktiva o bezbednosti igračaka 2009/48/EZ, EN 71 standardi, CPSIA, ASTM F963 i FDA standardi). SGS može da pomogne industriji igračaka i u postupku usaglašavanja sa drugim zakonima koji se odnose i na druge proizvode, a ne samo na igračke, kao što su zakon o opasnim supstancama u ambalaži, artiklima koji mogu da dođu u kontakt sa hranom ili kozmetikom. Na primer, možemo da ispitamo u odnosu na REACH, RoHS i EMC propise/direktive.

Naše ispitivanje pre otpremanja kontroliše da nije došlo do odstupanja u proizvodnji i da li su proizvodi stvarno usaglašeni sa standardima za igračke i specifikacijama klijenta. To je poslednja faza kontrole igračaka pre nego što se one izlože na policama u prodavnicama i roditelji ih kupe.