Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa više od 130 godina iskustva, SGS pruža najširi spektar ispitivanja proizvoda klijentima širom sveta.

Naša globalna mreža postrojenja za ispitivanje, u kojoj radi vešto i iskusno osoblje, može da olakša put vaših proizvoda na tržište.

Usluge ispitivanja isplativosti vam omogućavaju da smanjite rizike, skratite vreme potrebno da roba stigne na tržište i pokažete kvalitet i bezbednost vašeg(ih) proizvoda. Naše usluge ispitivanja obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • fizička i mehanička ispitivanja;
  • hemijska (npr. isparljiva organska jedinjenja - VOC) ispitivanja;
  • ispitivanja materijala;
  • ispitivanja kontakta sa hranom;
  • ispitivanja zapaljivosti;
  • ispitivanja učinka;
  • mikrobiologija ili mikrobiološka ispitivanja;
  • ispitivanja elektronske bezbednosti;
  • ispitivanja elektromagnetne usaglašenosti (EMC);
  • ispitivanja ekološke bezbednosti.

Prvoklasni i novi proizvodi obuhvataju široki opseg proizvoda: igračke koje se nude u kutijama sa žitaricama, u restoranima brze hrane, olovke, itd. Ukoliko su prvoklasni i novi proizvodi koje nudite klijentima izvan vašeg opsega poslovanja, možete iskoristiti stručnost koju kompanija SGS ima za svu potrošačku robu. Naši stručnjaci mogu da rade sa vašim osobljem i dobavljačima na uspostavljanju konkurentnog programa ispitivanja. Sa našim službama za ispitivanje možete osigurati bezbednost i usaglašenost vaših proizvoda sa relevantnim standardima i propisima.

Dozvolite SGS službama za ispitivanje da vašim proizvodima daju konkurentnu prednost koja im je potrebna na različitim tržištima širom sveta. Naši priznati stručnjaci i globalna mreža laboratorija mogu da sprovedu ispitivanja u odnosu na sve direktive, međunarodne i državne standarde.