Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa više od 130 godina iskustva, SGS pruža najširi spektar ispitivanja proizvoda klijentima širom sveta.

Naša globalna mreža postrojenja za ispitivanje, u kojoj radi vešto i iskusno osoblje, može da olakša put vaših proizvoda na tržište.

Usluge ispitivanja isplativosti vam omogućavaju da smanjite rizike, skratite vreme potrebno da roba stigne na tržište i pokažete kvalitet i bezbednost vašeg(ih) proizvoda. Naše usluge ispitivanja obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • fizička i mehanička ispitivanja;
  • hemijska (npr. isparljiva organska jedinjenja - VOC) ispitivanja;
  • ispitivanja materijala;
  • ispitivanja kontakta sa hranom;
  • ispitivanja zapaljivosti;
  • ispitivanja učinka;
  • mikrobiologija ili mikrobiološka ispitivanja;
  • ispitivanja elektronske bezbednosti;
  • ispitivanja elektromagnetne usaglašenosti (EMC);
  • ispitivanja ekološke bezbednosti.

SGS pruža sveobuhvatni niz usluga ispitivanja kako bi se osigurala usaglašenost vaših proizvoda za decu sa primenjivim međunarodnim i državnim standardima i propisima. Mnogi standardi o proizvodima za decu su u fazi razvoja ili se ažuriraju i treba da se objave u narednih pet godina. SGS poseduje temeljnu stručnost o proizvodima za decu i proizvodima za bebe i malu decu i može raditi sa vašim osobljem u uspostavljanju programa ispitivanja koji je prilagođen vašim potrebama.

Naša globalna mreža laboratorija može da sprovede ispitivanja u vezi propisa i standarda o proizvodima za decu (uključujući francusku uredbu o proizvodima za bebe i malu decu, britanski zakon o kolicima za decu i zapaljivosti) u odnosu na određene ili interne protokole. Glavni centri kompanije SGS nadležni za ispitivanje nalaze se u Aziji (Šangaj, Guangzhou), u Evropi (Francuska, Velika Britanija) i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naše ispitivanje pre otpremanja kontroliše da nije došlo do odstupanja u proizvodnji i da li su proizvodi stvarno usaglašeni sa standardima za igračke i specifikacijama klijenta pre otpremanja. To je poslednja faza kontrole proizvoda pre nego što se proizvodi za decu izlože na policama u prodavnicama i roditelji ih kupe.

Kada poslujete sa SGS službama za ispitivanje, imate pristup stručnom znanju koje nam je donelo reputaciju svetskog lidera u ispitivanju proizvoda.