Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

CPSIA konsalting i ocenjivanje preko treće strane iz SGS-a je razvijeno kako bi se preuzeo teret u vezi CPSIA propisa i uredili efikasni programi sertifikacije i ispitivanja.

Firmama može biti teško da razumeju tačno šta CPSIA zahteva od njihovih proizvoda. Iako je za većinu proizvoda dovoljno samopotvrda u obliku CPSIA Sertifikata generalne saglasnosti (GCC), GCC zahteva potvrdu da proizvod ispunjava sva primenjiva bezbednosna pravila - što je često zastrašujući zadatak. GCC je pravno vezujući dokument, a kazne za neusaglašenost su ozbiljne. S obzirom da odgovornost za GCC pada na proizvođače i uvoznike, možete smatrati da je teško biti siguran da li komponente ili proizvodi proizvedeni u drugim geografskim regionima ispunjavaju CPSIA standarde. Stoga je od suštinske važnosti dobiti pravu pomoć i savet o tome šta je tačno važno za vaše proizvode.

Za dečije proizvode, CPSIA testiranje preko treće strane je obavezno, a postoji i niz drugih zahteva koji imaju za cilj da se korisnici zaštite od rizika od nanošenja štete. Veštine i znanje kada i kako treba obezbediti CPSIA sertifikaciju za proizvode kao što su igračke uglavnom nedostaje osoblju firme, a partner od poverenja kao što je SGS može da bude važan resurs.

CPSIA konsultacije

Naši savetnici imaju detaljno znanje o CPSIA zakonu i njegovoj primeni, i sarađivali su sa mnogim firmama da bi se utvrdilo šta se od njih zahteva i da bi ostvarili usaglašenost. Usluge obuhvataju:

  • Uputstvo kako se CPSIA zakon odnosi na vaše proizvode i na zahteve koje treba da ispunite (na primer, da li je za vaš proizvod obavezno ispitivanje?)
  • Pomoć u kreiranju sertifikacionog programa i izrada GCC  
  • Provere domaćih i ofšor fabrika u vezi usaglašenosti sa primenjivim propisima
  • Nezavisno ispitivanje CPSIA preko treće strane u CPS akreditovanoj laboratoriji, po potrebi

Ispitivanje preko treće strane

SGS može da preuzme kompletnu odgovornost za ispitivanje preko treće strane, bez obzira da li je ono obavezno za dečije proizvode ili kao podrška za GCC u vezi opštih korisničkih proizvoda.

Naše CPSIA akreditovane laboratorije sprovode program testova kako bi dokazale bezbednsot i pouzdanost vaših proizvoda u odnosu na kriterijume postavljene u CPSIA zakonu. Možemo da uradimo testove na sirovinama, komponentama ili gotovim proizvodima, a zajedno sa našim obimnijim uslugama konsultovanja, naš cilj je da pokažemo da korisnici mogu da veruju vašim proizvodima i da vas zaštite od budućih kazni i kontraverznih povlačenja proizvoda sa tržišta.

Kao akreditovani pružalac usluga da bi se pomoglo klijentima da dobiju CPSIA sertifikat, i svetski lider u usaglašenosti sa odredbama i ispitivanju proizvoda, SGS pruža savršeno rešenje za vaše izazove CARB sertifikacije.