Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Bez obzira koliko je dobar kvalitet i bezbednost proizvoda, njegova reputacija - a samim tim i vašeg poslovanja - biće uništena ako su informacije koje ste pružili korisnicima U najgorem slučaju, nepostojeće ili pogrešno održavanje i primena uputstava može da dovede korisnike u opasnost i da ima ozbiljan uticaj na budućnost vaše organizacije.

Da bi ublažile ovaj rizik, firme širom sveta daju SGS službama za verifikaciju označavanja ključnu ulogu u svojim procedurama upravljanja rizikom.

Naša služba za verifikaciju označavanja robe široke potrošnje daje vam pristup stručnjacima koji poseduju temeljno znanje o međunarodnim i nacionalnim regulatornim merama. Dakle, bilo da prodajete proizvode lokalno ili ih izvozite u druge zemlje, mi možemo da izradimo program kontrole koji će uzeti u obzir sve standarde koje treba da ispunite.

Naši konsultanti daju savet i uputstvo u vezi izrade novih etiketa za robu široke potrošnje, ili mogu da provere one koje već postoje. Mi obezbeđujemo kompletan paket za verifikaciju kako bismo osigurali da su informacije koje pružate o proizvodima dovoljne korisnicima da razumeju kako da proizvod koriste bezbedno i sa najboljim efektom. Posebna pažnja se posvećuje bezbednosnim upozorenjima na proizvodu, da bi se smanjio rizik od nanošenja štete korisnicima i da bi se sprečili skupi pravni postupci za vašu organizaciju.

Veliki broj različitih industrija koristi naše službe za verifikaciju oznaka za raznolike proizvode. Službe za verifikaciju oznake i verifikaciju upozorenja na proizvodu mogu se koristiti samostalno, jedna od službi ili se mogu primeniti u dužem stratešomi programu koji sačinjava deo vaših procedura za upravljanje rizikom. Imamo konsultante koji su blizu vas i koji vas mogu posavetovati šta je za vas najpogodnije.

Mi smo vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Sa naglaskom na integritetu i pružanju usluga svetske klase i stručnom znanju prema najnovijem tržišnom i regulatornom razvoju, nema boljeg partnera za kontrolu oznaka vaše robe široke potrošnje, smanjenja rizika i zaštitu položaja vaše firme na tržištu. Kontaktirajte nas odmah da biste saznali više.