Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Procene rizika proizvoda nisu obavezne u mnogim delovima sveta (sa značajnim izuzetkom procena igračaka u SAD i EU).

Međutim, SGS zna da bez jedne procene, mesto proizvoda na tržištu može biti neizvesno i firme se suočavaju sa rizikom vraćanja i opoziva proizvoda, nanošenja štete integritetu brenda ili, još gore, sudskim sporovima ako su korisnici dovedeni u opasnost.

Naše službe za procenu rizika proizvoda određuje moguće opasnosti i pružaju rešenja što je pre moguće na početku životnog ciklusa proizvoda - idealno je u fazi dizajna koncepta - tako da se može preduzeti odgovarajući postupak kako bi se sprečili zastoji u proizvodnji ili opoziv proizvoda kada se plasiraju na tržište.

Mi pružamo strukturni paket za kreiranje integriteta proizvoda koji se može primeniti na svu korisničku robu, od igračaka do automobila, da bi se osiguralo plasiranje proizvoda na tržište na što bezbedniji i lakši način. Sa međunarodnim iskustvom i lokalnim znanjem, vodimo klijente kroz sive oblasti zakonodavstva koje možda nisu obavezne ali su preporučljive, i pružamo sveobuhvatni opseg usluga konsaltinga i ispitivanja koje pokrivaju:

  • Upravljanje kvalitetom i bezbednošću kao pomoć u protokolima kvaliteta i bezbednosti, obuci i odborima
  • Analiza dizajna proizvoda za utvrđivanje rizika proizvoda
  • Kontrola proizvodnje da bi se osigurala bezbednost i kvalitet ostaju ujednačeni tokom cele proizvodnje

Procene rizika proizvoda koja vrši SGS vam omogućavaju da izvršite promene u dizajnu proizvoda pre nego što uložite vreme i novac u proizvodnju robe. S obzirom da ih pružaju konsultantni svetske klase koji imaju iskustvo u poslovanju sa firmama svih veličina, oni vam omogućavaju da povećate šanse vašeg proizvoda u postizanju komercijalnog uspeha od samog početka.

SGS može da vrši provere dizajna, procene proizvodne izvodljivosti i rizika za sportske i artikle za rekreaciju (uključujući bicikle, opremu za vežbanje, lopte, kacige, trambuline, rolšue, rolere i opremu za gimnastiku i odbojku itd.).