Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U SGS ohrabrujemo naše klijente da daju prioritet rizicima u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, sprovodeći procene rizika što je pre moguće, ali u isto vreme vodeći računa o standardima kvaliteta i bezbednosti tokom proizvodnje.

Naše usluge za kontrolu proizvodnje sačinjene su od niza testova i kontrola koje vam omogućavaju da se suočite sa problemima ili izazovima kako se pojavljuju u cilju poboljšavanja vašeg proizvoda i osiguranja njegove bezbednosti i visokog kvaliteta kada stigne na tržište.

Analiza kvara proizvoda

Probleme sa proizvodom vidimo kao mogućnost za usavršavanje vaših poslovnih šansi. Zato, kada klijenti moraju da povuku proizvode, zato što su proizvodi, na primer, pokvarili tokom proizvodnje ili su povredili korisnika, naša analiza kvara proizvoda ne samo da ističe uzrok problema već pomaže u nalaženju rešenja kako bi se sprečilo da to toga ponovo dođe. Analiza može da obuhvati sledeće tehnike:

  • vizuelnu inspekciju;
  • analizu metodom konačnih elemenata;
  • hemijsku analizu.

Služba za utvrđivanje kvara

Kada su potrebni kvantitativni podaci, naše službe za utvđivanje kvara pružaju rešenja za kontrolu statističkih procesa. Izlaganjem uzoraka opterećenju do tačke kvara, naši stručnjaci beleže maksimalno postignuto opterećenje i režim kvara, pre nego što se izmere mogućnosti i varijabilnost proizvoda, pružajući vam statističko merenje ukupne performanse vašeg proizvoda i omogućavajući vam da napravite promene na proizvodu ako je i kada je potrebno tokom postupka proizvodnje.

Služba za benchmark proizvoda i ispitivanje performansi

Da biste dobili uvid u to kako će se vaš proizvod najverovatnije ponašati na tržištu, mi ga možemo uporediti sa postojećim proizvodima. Pošto je naša služba potpuno fleksibilna, možemo da sprovedemo ispitivanja u skladu sa standardima delatnosti ili u skladu sa vašim kriterijumima. Takođe možemo da sprovedemo ispitivanje performanse da bismo videli kako će vaš proizvod funkcionisati tokom vremena ili tokom uslova upotrebe i zloupotrebe.

Pošto svaki klijent ima drugačije potrebe, naši konsultanti za kreiranje integriteta proizvoda moći će da vas posavetuju koji testovi odgovaraju vašem određenom proizvodu i delatnosti. Kada im se obratite za savet dobijate ne samo aktuelne veštine i znanje koje naši međunarodni stručnjaci donose u našu firmu, već i višedecenijsko iskustvo koje imamo radeći sa kompanijama svih veličina i iz svih delatnosti.