Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa više od 130 godina iskustva, SGS pruža najširi spektar ispitivanja proizvoda klijentima širom sveta.

Naša globalna mreža postrojenja za ispitivanje, u kojoj radi vešto i iskusno osoblje, može da olakša put vaših proizvoda na tržište.

Usluge ispitivanja isplativosti vam omogućavaju da smanjite rizike, skratite vreme potrebno da roba stigne na tržište i pokažete kvalitet i bezbednost vašeg(ih) proizvoda. Naše usluge ispitivanja obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • fizička i mehanička ispitivanja;
  • hemijska (npr. isparljiva organska jedinjenja - VOC) ispitivanja;
  • ispitivanja materijala;
  • ispitivanja kontakta sa hranom;
  • ispitivanja zapaljivosti;
  • ispitivanja učinka;
  • mikrobiologija ili mikrobiološka ispitivanja;
  • ispitivanja elektronske bezbednosti;
  • ispitivanja elektromagnetne usaglašenosti (EMC);
  • ispitivanja ekološke bezbednosti.

SGS pruža kompletno fizičko i hemijsko ispitivanje opreme uradi sam, alatki i hardvera. Ona garantuje usaglašenost sa aktuelnim standardima i propisima uključujući, ali ne ograničavajući se na, isparljiva organska jedinjenja (VOC), Ograničenje upotrebe opasnih supstanci (RoHS), REACH i kalifornijski predlog 65. Električnim ispitivanjem se procenjuju proizvodi na baterije i povezani kablovima i komponente u odnosu na sve primenjive direktive.

Sa međunarodnom reputacijom u pružanju prvoklasnih usluga ispitivanja za opremu uradi sam, alatki i opreme klijentima širom sveta, SGS je idealan partner za sve vaše potrebe ispitivanja.