Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova služba za odobrenje oznake E pomoći će vam da ispunite međunarodne propise za odobrenje tipa vozila koje je donela Ekonomska komisija za Evropu (ECE).

ECE je deo Ujedinjenih nacija i ima članice iz zemalja Evropske unije (EU) i drugih. Stoga, ako nameravate da prodajete vaša vozila ili delove vozila na tržištima članica ECE, usklađenost sa E oznakom i odobrenja tipa EU jesu podjednako važni.

Mi možemo oceniti vozila, sisteme i delove u vaše ime i pripremiti izveštaje testiranja koji su vam potrebni da biste se prijavili za odobrenja. Takođe, izdajemo potvrde o odobrenju tipa, čime se potvrđuje da su vaši proizvodi u potpunosti usaglašeni sa relevantnim standardima i propisima.

Imenovani smo za preko 200 nacionalnih i međunarodnih procedura testiranja, što obuhvata:

  • EC okvirnu direktivu 2007/46/EC za:
    • vozila M-klase (putnička vozila, autobusi);
    • vozila N-klase (kamioni);
    • vozila O-klase (prikolice).
  • EC okvirnu direktivu 2002/24/EC za:
    • vozila L-klase (motocikli i laka vozila sa 3 ili 4 točka).

Pored toga, naši stručnjaci su u stalnom kontaktu sa različitim nadležnim organima za odobrenje i igraju aktivnu ulogu u telima za trgovinu i odborima koji formiraju regulatorne okvire. To znači da smo svesni najnovih trendova i dostignuća i možemo podeliti te informacije sa vama, čime utvđujemo usklađenost sa tehničkim zahtevima vaših ciljnih tržišta.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naša služba za odobrenje oznake E može da vam pomogne da ispunite međunarodne regulatorne zahteve.