Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova sertifikacija prema BRC globalnom standardu za potrošačku robu - pokažite svoju posvećenost proizvodnji bezbednih, funkcionalnih i legalnih proizvoda.

Sertifikacija prema BRC globalnom standardu za potrošačke proizvode omogućava svakoj organizaciji koja se bavi proizvodnjom potrošačke robe da pokaže posvećenost proizvodnji bezbednih, funkcionalnih i legalnih proizvoda. Kupci redovno zahtevaju sertifikaciju u okviru procedura za izbor dobavljača. Mi imamo odobrenje BRC-a da nudimo sertifikaciju prema njihovim standardima za bezbednost proizvoda.

Zašto izabrati SGS sertifikaciju prema BRC globalnom standardu za potrošačku robu?

SGS-ova sertifikacija prema BRC globalnom standardu za potrošačku robu će vam pomoći da ispunite očekivanja za bezbednost potrošačkih proizvoda demonstrirajući da vaša organizacija poseduje planove, programe i sisteme koje zahteva BRC globalni standard. Oni obuhvataju:

  • Sistem menadžmenta rizikom koji osigurava da proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahteve po pitanju dizajna, funkcionalnosti i pravnih zahteva
  • Sistem upravljanja kvalitetom koji daje detaljne smernice za organizaciju i upravljanje potrebne da se obezbedi okvir za postizanje BRC standarda
  • Kontrole procesa koje se bave potrebnim dizajnom i radnim uslovima za proizvodnju bezbednih i legalnih proizvoda, kao i koji kontrolišu generičke opasnosti koji sadrže primere dobre proizvođačke prakse
  • Obavezu višeg rukovodstva da obezbedi dovoljno resursa za ostvarivanje BRC standarda

Globalni lider u uslugama sertifikacije

Naša globalna mreža nam omogućava da ponudimo sertifikaciju gde god da se nalazite vi i vaši dobavljači, u bilo kojoj fazi međunarodnog lanca snabdevanja. Naši proveravači govore lokalni jezik i poznaju lokalnu kulturu, što je garancija da se vi i vaši dobavljači poštujete dobre prakse upravljanja bezbednošću i ispunjavate uslove BRC standarda.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o sertifikaciji prema BRC globalnom standardu za potrošačke proizvode.