Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Analiza površine i tankog sloja materijala od strane SGS-a nudi prilagođenu i detaljnu analizu da vam omogući da se utvrdi kvalitet, funkcionalnost i estetika vaše tankoslojne strukture.

Površine materijala i njihove prevlake igraju sve važniju ulogu u današnjim inovativnim proizvodima. Struktura i hemijski sastav prvog nanometara proizvoda može da utiče i određuje njegovu funkciju ili estetiku, tako da morate da budete sigurni u preciznu strukturu tankoslojne površine da bi obezbedili da funkcioniše kako vi to želite.

Mi nudimo sveobuhvatne analitičke i projekcione tehnike da bi vam pomogli da razvijete svoj proizvod i u svrhu vašeg obezbeđivanja kvaliteta.

Spektar naših usluga

Naša sveobuhvatna analiza površine i tankog sloja obuhvata:

  • Kontrolu, topografiju površine, bočne strukture, vertikalnu strukturu sistema sloja, materijalne greške i strukturu zrna
  • Merenje, hrapavost, debljinu sloja, tvrdoću, snagu prianjanja, veličinu čestice i teksturu
  • Analizu oksida adsorbata i ostataka slojeva na površini, hemijski sastav slojeva i sisteme slojeva (npr. stehiometrija), hemijske veze na površini i u obimu sloja, rezidualne slojeve i zagađivače na interfejsima, nedostatke sloja, profile dubine elementa i mape elementa, određivanje materija
  • Tehnološki značajnu procenu, procenu sistema za zaštitu od korozije, karakterizaciju i ocenu površinske obrade i procesa za čišćenje

Kontaktirajte SGS da saznate više o tome kako bi naša analiza tankog sloja mogla koristiti vašoj kompaniji.