Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Varijacije u distribuciji dopanata mogu da utiču na funkcionisanje mikroelektronskog uređaja. Kreiranje profila dopanata koje vrši SGS pružiće vam sve informacije potrebne da biste bili sigurni da vaš proizvod ima ispravnu koncentraciju dopanata za funkcionisanje.

U tehnologiji poluprovodnika dopanat je element u tragu koji se ubacuje u supstrat ili sloj kako bi se utvrdila njegova provodljivost. Dodavanje dopanata je jedno od glavnih procesa u industriji poluprovodnika. Pošto male varijacije u distribuciji dopanata mogu drastično da utiču na funkcionisanje mikroelektronskog uređaja, od suštinske važnosti je da se tokom proizvodnje koristi ispravna količina za distribuciju.

Kreiranje profila dopanata koje vrši SGS pružiće vam sve informacije koje su vam potrebne da biste bili sigurni da vaš proizvod ima ispravnu koncentraciju dopanata za funkcionisanje.

SGS - pružalac usluga od poverenja

Naš institut u Drezdenu je jedna od laboratorija koja najduže posluje u oblasti mikroelektronike. Naše ustanove imaju potvrđenu evidenciju pružanja usluga najvišeg kvaliteta. Mi sprovodimo:

  • Temeljno profilisanje dopanata i zagađivača sa pomoćnom masenom spektrometrijom jona (klasični dinamički SIMS i TOF-SIMS)  
  • Takođe merimo električnu aktivnost dopanata pomoću:
    • Profilisanje širenja otpornosti (SRP)
    • Tehnike skeniranja pomoću sondi za 2D profilisanje

    SIMS i SRP su posebno osetljive i pružaju visoki dinamički opseg. One takođe savršeno dopunjuju jedna drugu.

    Kontaktirajte SGS da biste saznali kako naša služba za profilisanje dopanata može da pomogne vašem poslovanju.