Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Analiza neuspeha koju pruža SGS procenjuje dizajn i konstrukciju vašeg mikroelektronskog uređaja da bi se osigurao konstantni kvalitet i pouzdanost.

U SGS naša usluga analize konstrukcije pruža detaljnu procenu vašeg uređaja, od kvaliteta njegovog sklopa, kritičnih dimenzija svih struktura, sve do sastava materijalnih elemenata i distribucije dopanata. Mnogi proizvođači koriste redovno ovu uslugu analize neuspeha da bi obezbedile konstantni kvalitet i pouzdanost svojih proizvoda.

Zašto da se sprovodi analiza konstrukcije?

Pored procene ukupnog kvaliteta i rezultata vašeg proizvoda i utvrđivanja kvara u materijalima, ovu uslugu možete da koristite kako biste izbegli kvarove i unapredili vaše rezultate. Možemo da izvršimo i analizu konstrukcije ako želite da uporedite proizvode, utvrdite odstupanja od ugovornih zahteva ili pratite promene u obradi.

Naši stručnjaci rade sa opremom visokog učinka u specijalizovanim laboratorijama koje mogu da pruže sve potrebne analize proizvodnje. Kao lider na tržištu pružamo široki spektar specijalizovanih usluga za mikroelektroniku, što znači da možete imati poverenje u našu stručnost u pogledu analize vašeg proizvoda sve do najmanjeg detalja.

Analiza pakovanja

U ovoj analizi sprovodimo:

  • Optičku kontrolu spoljnog osvetljenja
  • Nedestruktivnu analizu rendgenskim mikroskopom ili kompjuterizovanom tomografijom (CT) i akustičnim mikroskopom za skeniranje (SAM)
  • Poprečni presek paketa
  • Uklanjanje omota paketa
  • Interna kontrola integrisanih kola (IC)
  • Poprečni presek skenerskom elektronskom mikroskopijom (SEM) i transmisionom elektronskom mikroskopijom (TEM) za utvrđivanje svih dimenzija
  • Analiza materijala
  • Profilisanje dopanata putem spektrometrije sekundardne jonske mase (SIMS) i profilisanje širenja otpora (SRP)

Kontaktirajte SGS da saznate kako vam analiza konstrukcije može pomoći da unapredite i održavate kvalitet i pouzdanost vaših proizvoda.