Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Visok kvalitet krajnjih proizvoda zavisi od svake faze proizvodnog procesa.

Majušne količine zagađivača ili beznačajne razlike u hemijskom sastavu vaših visokotehnoloških uređaja mogu izazvati da oni funkcionišu ispod svojih mogućnosti, pa čak i da ne rade. Potreban vam je pristup pouzdanim i tačnim postupcima ispitivanja za što detaljniju analizu vaših proizvoda kao deo vaše proizvodnje kontrole kvaliteta.

Kao lider na tržištu pružamo svebuhvatni spektar visoko specijalizovanih usluga za analizu kvara i štete vaših proizvoda, za zadovoljavanje svih vaših potreba na jednom mestu. Naše ključno poznavanje materijala, površine i slojeva omogućava nam da vam pružimo podršku putem hemijskih, bioloških i fizičkih analiza prilagođenih vašim zahtevima.

Naše iskusno osoblje radi sa najsvremenijom opremom i metodama vrhunskog učinka da ukaže na kvarove koji bi mogli izazvati probleme u kvalitetu i pouzdanosti vaših visokotehnoloških uređaja. Naša analiza kvara i štete vam omogućava da uklonite probleme i sprečite moguće buduće neuspehe.