Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada američki nadleži zakonodavni organ (AHJ) identifikuje električne proizvode, industrijske mašine ili drugu opremu koja ne nosi obeležje priznate laboratorija za ispitivanje, on ima ovlašćenje da stavi oznaku zabrane na opremu, sve dok se ne sprovede terenska procena od strane priznatog i nadležnog organa. Upotreba neobeležene opreme može dovesti do kažnjavanja ili zatvaranja vaših poslova dok se to ne ispravi.

Zahvaljujući svojoj FEB akreditaciji SGS je u stanju da ispita i sertifikuje proizvode za instalaciju i rad kako u stambenom tako i u poslovnom okruženju. SGS terenska oznaka pomaže rukovaocu opreme da ukloni bilo kakvu sumnju u vezi sa svojim elektronskim proizvodima ili mašinama, i aktivira i pokreće vaše poslovanje često istog dana kada je usluga ponuđena.

SGS je akreditovana služba za sve usluge na jednom mestu, u oblasti označavanja koje vam mogu zatrebati u SAD. Naša usluga uključuje uređaje na terenu, neraspoređene proizvode na licu mesta, preseljene fabrike i opremu sa oznakom zabrane

Kontaktirajte SGS da obezbedite kontinuirani rad vaše opreme preko naše usluge uznačavanja na terenu.