Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Društvene provere od strane SGS-a mere učinak vaše organizacije u odnosu na spektar faktora koji vam pomažu da ispunite očekivanja klijenata i potrošača.

Sve više, poslovni klijenti i potrošači prave razliku između brendova – i donose svoje odluke o kupovini – na osnovu „etičkih“ faktora. Oni pokrivaju pristup organizacije: korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR), usaglašenosti i kodeks ponašanja; etičkoj trgovini; ljudskim pravima; propisima o radu, uključujući zdravlje i bezbednost na radu i prakse odgovorne proizvodnje. 

Pomoću svoje mreže izuzetno kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka, SGS može da izmeri vaš učinak prema ovim faktorima kroz čitav opseg društvenih provera:

  • Društvena odgovornost: ISO 26000 je dokument sa uputstvom, iako nije standard za proveru, ističući najbolje prakse društvene odgovornosti, koje dozvoljavaju organizacijama da mere učinak u smisli održivog razvoja, zdravlja i dobrobiti društva i pravne usklađenosti.
  • amfori BSCI: amfori BSCI je vodeći sistem za upravljanje lancem snabdevanja koji podržava kompanije u naporima da podstaknu društvenu usklađenosti i poboljšanja unutar fabrika i farmi u svojim globalnim lancima snabdevanja.
  • Kodeks ponašanja: SGS organizacijama pruža nezavisne i nepristrasne usluge provere kodeksa ponašanja koje mogu biti usaglašene sa lokalnim zakonodavstvom, međunarodnim normama i sopstvenim kodeksima.
  • Inicijativa za etičku trgovinu (ETI): Predstavljajući najbolju praksu iz oblasti etike, svi članovi ETI inicijative (i drugi trgovci i brendovi) su usvojili trodelni Osnovni kodeks.
  • Inicijativa za usklađenost i održivost (ICS): Francuska federacija prodavaca (FCD) projektovala je ICS plan kako bi ohrabrila dobavljače da poštuju univerzalne principe ljudskih prava, kao i lokalne propise o radu.
  • Pregled etičkog trgovanja članova SEDEX (SMETA): SEDEX pomaže organizacijama da upravljaju podacima o radnoj praksi, zdravlju i bezbednosti, životnoj sredini i etici u poslovanju u lancu snabdevanja. SMETA pokriva principe ETI osnovnog pravila i dodatno pregleda učinak u odnosu na ljudska prava, prava na zemljište, prakse odgovornog regrutovanja, pravo na rad radnika emigranata, primenu sistema upravljanja i prisustvo podugovaranja i rada od kuće.
  • Odgovorna ovlašćena proizvodnja u celom svetu (WRAP): WRAP je neprofitna organizacija posvećena promociji i sertifikaciji zakonite, humane i etičke proizvodnje širom sveta.

Industrijski kodeksi

Industrijska tela sve više sarađuju kako bi razvili kodekse ponašanja koji posebno ciljaju poznate probleme u njihovim sektorima. Sertifikacija ICTI Care program  za idustriju igračaka, Responsible Business Alliance (RBA) za elektronsku industriju i Responsible Jewelry Council su samo neke od  šema sa kojima radi SGS.

Kontaktirajte SHS da biste otkrili kako možemo da izmerimo vaš učinak u odnosu na spektar faktora društvene provere.