Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

WEEE direktiva ( Otpad od električne i elektronske opreme) stavlja odgovornost za upravljanje otpadom od električne i elektronske opreme na proizvođače, uvoznike i trgovce. SGS može pomoći vašoj kompaniji u stvaranju i primeni strategije usaglašenosti.

Usvojena od strane Evropske unije (EU) 2003. godine, prva WEEE Direktiva br. 2002/96/EC je imala za cilj da smanji uticaj odlaganja električne i elektronske opreme na životnu sredinu, stavljajući odgovornost na proizvođača, prodavce i uvoznike za prikupljanje, ponovnu upotrebu, reciklažu i preradu takvog otpada. Revidirana je kao nova WEEE Direktiva, 2012/19/EU, i stupila je na snagu 14. februara 2014.

Slični propisi se primenjuju u pojedinim zemljama van Evropske unije.

Naši stručnjaci pružaju individualne usluge da bi se vaši procesi prilagodili zahtevima svake zemlje. Možemo vam pomoći u analizi primenjivih zahteva i primeniti pragmatično rešenje usaglašenosti sa WEEE, pokrivajući, gde je to primenjivo, informacije za korisnike, označavanje, registraciju, izveštavanje, ispunjavanje obaveza povraćaja i imenovanje ovlašćenog predstavnika.

Sa globalnom mrežom kancelarija i stručnjaka, SGS nudi nezavisne savete i prilagodiće pravne, tehničke i praktične savete tako da možete da uspostavite efikasnu strategiju WEEE.

Kontaktirajte nas da biste saznali kako SGS može da podrži vašu kompaniju.

Osim toga, EU RoHS direktiva (2011/65/EU) ograničava upotrebu određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi. Ona zamenjuje prvu RoHS direktivu (2002/95/EU) koja je ukinuta 2013. godine. Za informacije o SGS-ovim uslugama vezano za RoHS posetite našu stranicu namenjenu RoHS-u.