Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Izgradite poverenje u vaše proizvode sa SGS šemom sertifikata energetske efikasnosti.

Proizvođači, snabdevači, regulatorna tela i korisnici su sigurni da proizvodi koji nosi našu oznaku sertifikata energetske efikasnosti uvek ispunjavaju relevantne standarde ili specifikacije, kao i zahteve u vezi performanse.

Šema je dizajnirana u skladu sa kategorijom 5, kao što je opisano u ISO/IEC uputstvu 67 (Osnove o sertifikaciji proizvoda). Ovom šemom upravlja SGS komitet za upravljanje energetskom efikasnošću E&E i odnosi se na električne aparate i komponente.

Šta obuhvata sertifikat?

Fokusirajući se na međunarodno ustanovljene IEC zahteve za bezbednost i performansu, ili njihove lokalne ekvivalente postupak obuhvata:

  • Ispitivanje
  • Provera
  • Odluka o sertifikaciji
  • Fabrička kontrola
  • Dozvola za upotrebu SGS oznake sertifikata energetske efikasnosti
  • Praćenje tržišta

Glavni kriterijumi sertifikacije su:

Kategorija Ime
Režim pripravnosti Propis jednog vata (sva električna oprema sa funkcijom u pripravnosti)
Potrošnja energije Upravljačke kutije za televizor, televizori, kućna rasveta, mašine za sudove, mašine za pranje veša, uređaji za hlađenje
Energetska efikasnost Sve prethodno navedene vrste proizvoda

Produženje sertifikata

Možete se prijaviti da produžite sertifikat energetske efikasnosti bilo za iste proizvode proizvedene na drugoj lokaciji, ili za dodatne vrste proizvoda napravljene na istoj lokaciji. Vašu molbu će pregledati jedan od naših rukovodioca za sertifikaciju i tamo gde je možda neophodno dodatno ispitivanje, izvršiće se provera ili pregled. Ako je vaša molba uspešna i produženje je moguće izdaće se novi sertifikat.

Praćenje sertifikata i oznaka

Da bismo osigurali integritet šeme, pratimo upotrebu sertifikata i oznaka nadzorom tržišta, fabričkim kontrolama i na ostale načine (tj. korisnici, nadležni organi i ostala tela za sertifikaciju). Ukoliko je bezbednost ili usaglašenost sa standardima bilo kog proizvoda koji nosi SGS oznaku sertifikata energetske efikasnosti pod znakom pitanja, mi ćemo to istražiti i ako je neophodno ponovo izvršiti ispitivanje. Ako je sertifikat ili oznaka zloupotrebljena pokrenućemo obustavu ili povlačenje sertifikata i ako je primenjivo zahtevaćemo odštetu.

Pokažite kvalitet proizvoda sa sertifikatom energetske efikasnosti koji daje SGS.