Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sertifikacija ograničavanja opasnih materija (RoHS) će olakšati prolaz vašim proizvodima bilo gde u svetu.

Proizvođači moraju poštovati odgovarajuće RoHS propise na svakom tržištu gde će se proizvodi prodavati.

SGS-ov RoHS program pomaže kompanijama da smanje na najmanju meru finansijski i administrativni teret usaglašenosi sa RoHS propisima. Naš program je sertifikacija jednog proizvoda, koja se može proširiti na seriju proizvoda pod uslovom da opseg koristi iste sirovine, sličan sistem za upravljanje, a osnovni dizajn se nije značajno promenio.

RoHS sertifikacioni znak od strane SGS-a je nezavisna verifikacija vaše usklađenosti sa RoHS. On pokazuje vašu posvećenost kvalitetu i postizanje dosledne proizvodnje.

Proces

Prvi korak za vas je da popunite svu relevantnu tehničku dokumentaciju. Zatim sledi procena vaših potreba, koju obavlja jedan od naših obučenih stručnjaka za RoHS. Ako već imate izveštaje sa ispitivanja za sve homogene komponente dalje testiranje neće biti potrebno. Ako nemate, mi ćemo sprovesti odgovarajuće ispitivanje u jednoj od naših 26 RoHS akreditovanih laboratorije za ispitivanje. Procena u fabrici prati uzorkovanje materijala i gotovih proizvoda na kraju vaše proizvodne linije. Moraćete da ispravite sve nedostatke u najkraćem mogućem roku. Nezavisna provera procene vaše fabrike i rezultata ispitivanja uzoraka se obavljaju pre donošenja odluke o sertifikaciji.

Po uspešnom završetku SGS će vam izdati RoHS sertifikat i RoHS znak za sertifikovane proizvode. RoHS sertifikacioni znak važi 5 godina

Sa dokazanim iskustvom u sertifikaciji bezbednosti proizvoda naše globalne mreže RoHS akreditovanih laboratorija i stručnjaci su idealan partner za verifikaciju vaše RoHS usklađenosti.