Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Proizvođači, trgovci i dobavljači električnih i elektronskih proizvoda moraju biti u skladu sa različitim propisima o ograničenju opasnih materija od značaja za njihovo krajnje tržište.

Šta je RoHS?

Direktiva RoHS2, 2011/65/EU, ograničava upotrebu olova i drugih potencijalno opasnih supstanci uključujući kadmijum, živu, hrom VI, PBB i PBDE koji se nalaze u električnim i elektronskim proizvodima. RoHS ograničava te materije na 0,1% ili 1,000 ppm (osim za kadmijum, koji je ograničen na 0.01% ili 100ppm) po težini homogenih materijala.

4 juna 2015 , Direktiva 2011/65/EU je izmenjena Direktivom 2015/863 da bi se dodala 4 nova ftalata i na taj način povećao ukupni broj ograničenih substanci na 10. Proizvodi uključeni u kategorijama 1 do 7 i 10 i 11 treba da se usklade do 22 jula , 2019. Proizvodi iz kategorija 8 i 9 treba da se usklade do 22 jula , 2021.

Sa 28 akreditovanih RoHS laboratorija širom sveta, SGS je vaš idealni partner za postizanje usaglašenosti.

EU RoHS Direktiva je blisko povezana sa Direktivom o odlaganju električne i elektronske opreme (WEEE) 2002/96/EC koja definiše ciljeve za sakupljanje, reciklažu i preradu električne robe. 

Slični propisi postoje u drugim područjima sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, SAD, Norvešku i Tursku.  Naši stručnjaci za hemiju mogu vam pomoci da smanjite rizik od neusklađenosti sa globaliom i nacionalnom propisima o ograničenim materijama.

Usluge koje nudi naša hemijska mreža uključuju:

  • usluge ispitivanja i verifikacije za RoHS
  • SGS RoHS sertifikacioni znak
  • CE RoHS
  • RoHS usluga procene usaglašenosti uz pomoć BOMcheck.net
  • Verifikacija RoHS usaglašenosti
  • REACH Ispitivanje materija velikog rizika i visokorizični skrining materija velikog rizika
  • WEEE konsultacije
  • Ekološku kontrolu
  • Hemijsko ispitivanje

Globalna mreža laboratorija i više od 1.000 stručnjaka iz oblasti ispitivanja mogu da obezbede da imate potrebne industrijske podatke za odobrenje izjave o usklađenosti za ograničene materije .