Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Čak i kada imate opsežne postupke osiguranja kvaliteta i poboljšanja kvaliteta kako bi se održali visoki standardi tokom razvoja proizvoda i proizvodnje, ipak je važno da se proceni kvalitet i bezbednost vaše robe pre otpremanja.

Klijenti širom sveta koriste finalne nasumične kontrole iz SGS-a da bi obezbedili podatke o kvalitetu serije i istakli defekte ili neujednačenosti.

Naše ispitivanje gotovih proizvoda ne samo da garantuje da vaši proizvodi ispunjavaju standarde koje je postavila vaša organizacija, vaši klijenti i nadležna tela na ciljnom tržištu, nego takođe:

  • Koriste standardne kriterijume ANSI/ASQ Z1.4 (ISO 2859-1) za sprovođenje uzorkovanja (AQL) 
  • Kreiraju detaljne izveštaje o kontroli na osnovu definisanih AQL

Stoga možete biti sigurni da i mi takođe ispunjavamo visoke standarde koji se od nas zahtevaju.

Finalne nasumične kontrole, koje se sprovode kada je 100 procenata vaše robe proizvedeno i najmanje 80 procenata zapakovano i spremno za otpremanje, predstavljaju niz vizuelnih testova koji obuhvataju:

  • Kvalitet (izgled, učinak i izradu)
  • Količinu
  • Pakovanje
  • Označavanje  
  • Oznake za otpremanje da bi se postigla usaglašenost sa propisima (na primer provera bar kodova)  
  • Transport
  • Provere istovara

Finalne nasumične kontrole (FRI) su jedna od kontrola u nizu kontrola proizvoda na licu mesta koju sprovodimo kako bismo obezbedili kvalitet i bezbednost tokom celog proizvodnog procesa, od dizajna proizvoda do slanja. One se mogu koristiti kao jednokratna usluga ili biti deo šireg programa osiguranja kvaliteta, poboljšanja kvaliteta ili procene rizika koji su prilagođeni prema vašim specifičnim potrebama.

Sve kontrole izvode stručnjaci svetske klase koji poseduju temeljno znanje o najnovijim tehnikama i tehnologijama kontrole. Naši stručnjaci mogu da posavetuju o kontrolama koje će pomoći da se procene gotovi proizvodi i spreče pojavu problema prilikom uvoza, i moći će da objasne koristi koje ćete imati ako sarađujete sa svetskim liderom u uslugama kontrole.