Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Zaštita korisnika pokrenula je povećanje u ispitivanju i uređivanju specifične brzine apsorpcije (SAR).

SAR je mera brzina pri kojoj se radio frekventna (RF) energija apsorbuje u ljudsko telo. Bežični terminali, kao što su GSM i GPRS, CDMA, WLAN, Bluetooth i WCDMA terminali, uključujući mobilne telefone emituju radio frekventnu energiju.

Naše SAR laboratorije pružaju SAR ispitivanje za sve vrste bežičnih terminala.

Dokazano je da su jaka električna i magnetna radijacija štetni po ljudsko zdravlje. Kao rezultat mnoge zemlje su uvele SAR nivoe koji moraju da se ispune da bi vaš proizvod mogao da se proda na njihovoj teritoriji.

Zemlje/oblast SAR ograničenjeSAR propis
SAD i Kanada 1,6 W/Kg_1 gram (preporučeno) Obavezno
Australija 2,0 W/Kg_10 gram (preporučeno) Obavezno
EU 2,0 W/Kg_10 gram (preporučeno) Obavezno
Japan 2,0 W/Kg_10 gram (preporučeno) Obavezno
Koreja 1,6 W/Kg_1 gram Obavezno
Kina Izveštaj o zahtevu Obavezno

Mnoge zemlje i regioni su objavili standarde i propise o RF izlaganju, uključujući SAR nivoe koji se odnose na mobilnu telekomunikacionu opremu. U većini zemalja SAR ispitivanje je potrebno da bi se odobrila određena vrsta mobilnih telefona. Ukoliko se ne ispune ovi propisi u jednoj zemlji/regionu ograničava se pristup odgovarajućem tržištu.

Pokažite posvećenost bezbednosti svojih korisnika sa SAR ispitivanjem koje pruža SGS.