Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da li su vaši proizvodi dobri kao što obećavate? Plan za ispitivanje osobina proizvoda će smanjiti rizike i smanjiti troškove povlačenja proizvoda.

U SGS-u možemo da sprovedemo ispitivanje osobina proizvoda u odnosu na standarde koji važe vašem tržištu. Pored toga, možemo da prilagođavamo naše usluge ispitivanja osobina proizvoda da bi zadovoljili specifične zahteve proizvođača ili prodavca. Imamo znanje za ispitivanje svih roba široke potrošnje, od malih električnih uređaja (električni alat, fenovi za kosu, aparati za kafu itd.) preko kozmetike do deterdženata. Bezbednost potrošača, vaših klijenata, je najvažnija.

Ispitivanje osobina proizvoda omogućava da se meri, uporedi i vrednuje funkcionalnost, upotrebljivost, trajnost i električni rad proizvoda. Proizvođači mogu da koriste ove cifre za informisanje za razvoj i usavršavanje postojećih i novih proizvoda. Gde je to moguće, rezultati ispitivanja dovode do oznake o energetskoj oceni. To omogućava korisnicima da uporede proizvode na pravičnoj i podjednakoj osnovi.

Sa dugom tradicijom u ispitivanju potrošača razumemo moguće slabe tačke proizvoda i možemo vam pomoći da ih popravite. Naš savet će pomoći da se vaša roba pripremi za rigorozno ispitivanje tržišta i poređenja sa konkurencijom koja često sprovode grupe potrošača.

Neka kvalitet i bezbednost vaših proizvoda budu vidljivi sa oznakom SGS-a o ispitivanju osobina proizvoda. Naša nezavisna verifikacija vašeg zalaganja za kvalitet od strane trećeg lica će izgraditi sliku o vašem brendu i povećati poverenje među klijentima i potrošačima.

Korišćenjem naših usluga za ispitivanje osobina proizvoda obezbedićete pouzdanu preporuku i na taj način smanjiti rizik, poboljšati efikasnost i kvalitet i obezbediti usaglašenosti vaših proizvoda u različitim industrijama.