Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da biste plasirali svoj proizvod u SAD i Kanadi on mora da ispuni odgovarajuće nacionalne standarde bezbednosti.

Kao nacionalno priznata laboratorija za ispitivanje (NRTL) SGS može da ispita i sertifikuje vaše proizvode za tržište Kanade i SAD (NRTL sertifikacija).

Kao NRTL zvanično priznata od strane američke Uprave za bezbednost i zdravlje (OSHA) ocenjujemo i ispitujemo vaše proizvode da se utvrdi da li:

  • su u skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima
  • su materijali, proizvodnja i uslovi proizvodnje u skladu sa zahtevima za bezbednost proizvoda
  • sistem kvaliteta proizvođača garantuje postojan kvalitet proizvoda

SGS u Severnoj Americi može da sertifikuje proizvode prema nadležnim standardima SAD i Kanade preko ispitivanja i sertifikaciju trećeg lica u našim NRTL OSHA akreditovanim predstavništvima. Ako vaš proizvod ispunjava NRTL zahteve ispitivanja dozvoljeno je da nosi uznaku SGS-a u Severnoj Americi kao vidljivi znak njegove usklađenosti. On pokazuje vašu posvećenost bezbednosti proizvoda proizvođačima, dobavljačima, trgovcima na malo, zakonodavcima i klijentima.

Saznajte više od SGS-a o tome kako naše ispitivanje u SAD, sertifikacija u Kanadi, NRTL oznaka unosa na spisak i SGS oznaka u Severnoj Americi mogu koristiti vašem proizvodu.