Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao član plana CB (sertifikacionih tela) SGS može da vas približi idealu "jedan proizvod, jedan test, jedna marka širom sveta" za kojim čeznu proizvođači i trgovci.

Plan IECEE CB je međunarodni sistem za uzajamno prihvatanje izveštaja ispitivanja i sertifikata CB koji pokrivaju bezbednost električnih i elektronskih proizvoda i komponenti. IEC CB je multilateralni program među zemljama učesnicama i sertifikacionim organizacijama, zasnovan na primeni međunarodnih (IEC) standarda. On omogućava proizvođačima koji su dobilii potvrdu od nacionalnog sertifikacionog tela (NCB) da dobiju sertifikacionu oznaku od drugog NCB priznatog u zemlji u kojoj se nalazi to NCB. 

Proizvodi koje plan CB uključuje su:

 • Kablovi i žice
 • Baterije
 • Prekidači za aparate
 • Automatski upravljači za električne aparate za domaćinstvo
 • Električna oprema za medicinsku upotrebu
 • IT i kancelarijska oprema
 • Osvetljenje
 • Merni instrumenti
 • Električne igračke
 • Prenosni alat
 • Oprema za domaćinstvo i slična
 • Elektronika
 • Proizvodi za zabavu
 • Bezbednosni transformatori i slična oprema
 • Pribor za montažu i uređaji za povezivanje
 • Instalaciona zaštitna oprema
 • Oprema niskog napona, velike snage prebacivanja, itd.

Uslovi za dobijanje sertifikata CB

Prijave za izveštaj i sertifikat CB se mogu podneti NCB akreditovanom za odgovarajući standard IEC i mogu da pokrivaju jednu ili više fabrika u jednoj ili više država u kojima je proizvod proizveden.

Po dobijanju sertifikata CB, procedura za dobijanje sertifikacije proizvoda za željeno ciljno tržište uključuje:

 • Prijavu kod NCB na ciljnom tržištu
 • Podnošenje sertifikata CB
 • Podnošenje izveštaja sa ispitivanja CB uključujući dodatke o nacionalnim razlikama, ako je primenljivo
 • Uzorak proizvoda, ako ga NCB zahteva

SGS je postigla status NCB u više zemalja, a naša globalna mreža laboratorija za ispitivanje je kvalifikovana za ispitivanje električnih i elektronskih proizvoda po različitim planovima standarda CB.

Kontaktirajte SGS da biste dobili svoj sertifikat CB da obezbeditie pristup svom proizvodu na više tržišta nego ikada pre.