Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ako želite da prodajete telekomunikacione proizvode i usluge na savremenom konkurentnom tržištu, primenom standarda TL 9000 izdvojićete se od konkurencije.

U industriji sa kratkim radnim vekom proizvoda i visokim očekivanjima u pogledu bezbednosti i kvaliteta, iskoristite sertifikaciju za TL 9000 standard za obezbeđenje kvaliteta u telekomunikacijama.

Međunarodno priznat TL 9000 standard za telekomunikacije definiše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom u vezi sa projektovanjem, razvojem, proizvodnjom, isporukom, instalacijom i održavanjem telekomunikacionih proizvoda i usluga. Bićete konkurentniji ako usmerite pažnju na performanse, upravljanje troškovima i njihovo smanjenje, stalno unapređenje i poboljšanje poslovnih odnosa između kupaca i dobavljača.

Ako ste dobavljač telekomunikacionih proizvoda i usluga, sertifikat za sisteme menadžmenta kvalitetom u skladu sa TL 9000 standardom podržava vašu komunikacionu strategiju, učvršćuje suštinske vrednosti vaše firme i pokazuje da možete da postignete najviše standarde u industriji telekomunikacionih proizvoda i usluga.

Prednosti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda TL 9000:

  • Manja potreba za ispunjavanjem zahteva drugih standarda za menadžment kvalitetom u telekomunikacionoj industriji; TL 9000 utvrđuje standardne zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom za dobavljače telekomunikacionih sistema, hardvera, softvera i usluga;
  • Veća konkurentnost zbog pažnje usmerene ka performansama, metrici zasnovanoj na troškovima, ukupnog smanjenja troškova, stalnog unapređenja usluga i poboljšanih poslovnih odnosa između kupaca i dobavljača;
  • Podržava vašu komunikacionu strategiju, učvršćuje suštinske vrednosti vaše firme i pokazuje da možete da postignete najviše standarde u industriji telekomunikacionih proizvoda i usluga.

SGS je najtraženije telo za sertifikaciju preko treće strane u svetu i vodeća organizacija za akreditaciju sertifikata TL 9000/sertifikata za telekomunikacije, kao i za ispitivanje, sertifikaciju proizvoda i druge procene usaglašenosti u okviru telekomunikacione industrije.

Naši proveravači u okviru telekomunikacione industrije poznaju tehniku i propise i mogu da obave vrlo ozbiljne i profesionalne provere u skladu sa standardom TL 9000. Naši proveravači vam omogućavaju da ostvarite ciljeve u vezi sa kontrolom kvaliteta i sistemima menadžmenta u okviru telekomunikacione industrije kada god je moguće.

Postanite partner SGS-a zbog sertifikacije za TL 9000 i postanite konkurentna organizacija.