Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Danas korisnici organizacija za reciklažu elektronske opreme zahtevaju dokaze o upravljanju zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću zaposlenih i pitanjima bezbednosti.

Sve više kupaca insistira na nezavisnoj sertifikaciji za reciklažu elektronske opreme preko treće strane kako bi verifikovali usaglašenost vašeg sistema menadžmenta reciklažom sa najvišim standardima. Svetski priznata SGS sertifikacija za organizacije za reciklažu elektronske opreme prema standardu Responsible Recycling© (R2) na osnovu nezavisne provere ključni je radni standard u industriji reciklaže elektronske opreme.

Reciklaža elektronske opreme je jedinstven izazov u više oblasti. Opasne hemikalije, uključujući olovo, kadmijum, arsen i živu, koje se obično nalaze u elektronskoj opremi rizične su za životnu sredinu i zaposlene u industriji reciklaže. Potrebno je odgovarajuće upravljanje informacijama memorisanim u računarima, mašinama za fotokopiranje i drugim elektronskim uređajima, kako bi se izbeglo njihovo neodgovarajuće distribuiranje.

R2 je neobavezan standard radne prakse koji važi za organizacije za reciklažu elektronske opreme (e-reciklatore). Ovaj standard pruža okvir vašem sistemu upravljanja reciklažom i sistemu upravljanja zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. R2 se bavi pitanjima zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih i pitanjima informacione bezbednosti koja su u direktnoj vezi sa reciklažom elektronske opreme. R2 je radni standard industrije i sertifikacija za ovaj standard pokazuje da znate kako se elektronska oprema reciklira na siguran i bezbedan način.

SGS sertifikacija za R2 pruža sveobuhvatni sistem menadžmenta reciklažom u okviru vašeg poslovanja. Kada postanete SGS-ov partner za vašu sertifikaciju, moći ćete da iskoristite svetski ugled ove vodeće organizacije za provere i sertifikacije. SGS proveravači u potpunosti razumeju sve aspekte reciklaže elektronske opreme, kao i pitanja zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti i propisa na lokalnom i međunarodnom nivou.

Organizacije mogu da se opredele za integraciju standarda R2 sa radnim standardom industrije reciklaže (RIOS), kao prateći sistem upravljanja zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti. R2 može da se integriše i sa drugim sertifikovanim sistemima menadžmenta kao što su ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Sertifikacija za R2 pokazuje da primenjujete reciklažu odgovornu prema životnoj sredini i nudi vam praktične metode za poboljšavanje reciklaže uopšte i reciklaže elektronske opreme. Javite se SGS-u da biste saznali više o procesu sertifikacije za R2.