Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS je jedna od nekoliko firmi za proveru koju je kvalifikovala Responsible Business Alliance (RBA) pružajući RBA priznate usluge provere.

Naša RBA usluga vam daje čvrst okvir za praćenje usaglašenosti i učinka vaših dobavljača u skladu sa RBA kodeksom ponašanja.

Istorijat RBA

RBA, ranije ponata kao EICC, je osnovana 2004. godine radi unapređenja zajedničkog kodeksa ponašanja za industriju elektronike i informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Sada uključuje preko 110 kompanija širom sveta u industrijama elektronike, maloprodaje, automobilske i industrije igračaka sa njihovim dobavljačima. Trenutni protokol RBA provere, verzija 6.0.0, ratifikovan je 2017. godine i stupio na snagu 1. februara 2018.

RBA Kodeks ponašanja postavlja standarde potrebne da se obezbedi da:

 • su uslovi rada u lancu snabdevanja elektronske industrije bezbedni;
 • sa svim radnicima se postupa sa poštovanjem i dostojanstvom; 
 • su proizvodni procesi ekološki odgovorni.

Kodeks ponašanja pruža jasne i merljive koristi za fabrike u lancima snabdevanja, uključujući povećanje produktivnosti i kvaliteta i smanjenu promenu radnika, povrede i bolesti. Takođe omogućava kompanijama da pokažu svoju društvenu odgovornost kada daju ponude za međunarodne ugovore ili se šire lokalno kako bi se prilagodili novim poslovima. Kodeks ponašanja je široko prihvaćen kao standard za društvenu odgovornost širom industrije elektronike i ICT.

Principi RBA Kodeksa ponašanja

RBA Kodeks ponašanja se sastoji iz pet odeljaka sa 43 ključna principa:

 • rad;
  • slobodno izabrano zaposlenje;
  • mladi radnici;
  • radno vreme;
  • zarade i benefiti;
  • odnos prema čoveku;
  • nediskriminacija; 
  • sloboda udruživanja;
 • zdravlje i bezbednost;
  • bezbednost na radu;
  • spremnost za vanredne situacije;
  • povrede na radu i bolesti;
  • industrijska higijena;
  • fizički zahtevan posao;
  • očuvanje mašina;
  • čistoća, hrana i stanovanje; 
  • komunikacija o zaštiti zdravlja i bezbednosti;
 • životnu sredinu;
  • ekološke dozvole i izveštavanje;
  • sprečavanje zagađenja i smanjenje resursa;
  • opasne materije;
  • čvrsti otpad;
  • zagađivači vazduha;
  • ograničenje materijala;
  • upravljanje vodom;
  • potrošnja energije i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte;
 • etika;
  • poslovni integritet;
  • bez neprikladne prednosti;
  • otkrivanje informacija;
  • intelektualna svojina;
  • pravično poslovanje, oglašavanje i konkurencija;
  • zaštita identiteta i sprečavanje osvete;
  • odgovorno istraživanje izvora minerala; 
  • privatnost; 
 • sistem upravljanja;
  • obaveza kompanije;
  • nadležnost i odgovornost uprave;
  • pravni zahtevi i zahtevi kupaca;
  • procena rizika i upravljanje rizikom;
  • ciljevi za poboljšanje;
  • obuka;
  • komunikacija;
  • reakcije, učešće i žalbe radnika;
  • provere i procene;
  • proces korektivne mere;
  • dokumentacija i evidencija; 
  • odgovornost dobavljača.

Zbog čega SGS?

SGS je jedna od retkih tela koja se bave proverama koja je priznata od strane RBA i ovlašćena da koristi RBA alat za provere sa prroveravačima potvrđenim od strane RBA. Uspešna SGS-ova provera, koja sledi nakon programa provere kojeg je potvrdio RBA vodi do izdavanja RBA zvaničnog izveštaja o proveri. To zatim pomaže da ojača posvećenost kodeksu ponašanja u celom vašem lancu snabdevanja.

Saznajte kako SGS-ove usluge RBA provere mogu pomoći vama i vašim dobavljačima da održite usaglašenost sa kodeksom.