Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Veoma je zahtevno održavati osoblje i širu organizaciju informisane u pogledu zakona koji se stalno menjaju, propisa i standarda koji se odnose na vaše proizvode.

Razumevanje postojećih zahteva je od suštinskog značaja, a upoznatost sa predstojećim zahtevima i predviđanje novih zahteva može da predstavlja razliku između uspeha i neuspeha.

SGS poseduje temeljno znanje o problemima sa propisima na međunarodnom i lokalnom nivou. Posvećeni smo svom cilju da vam omogućimo pristup našem znanju i iskustvu i da ih primenimo na organizacije širom planete. Pored toga, sa međunarodnom mrežom obučenog osoblja idealan smo partner koji vaše osoblje može da informiše o ažuriranjima odredbi.

Propisi o maramicama i higijenskim proizvodima

Zakonodavci, regulatorna tela i krajnji potrošači postavljaju sve veće standarde kvaliteta kako za sirovine, tako i za završne proizvode. Glavni standardi i propisi širom sveta koje su naša postrojenja verifikovala uključuju, između ostalog sledeće:

  • opšta direktiva o bezbednosti proizvoda (GPSD);
  • EU propis o kozmetici (primenjiv za pojedine proizvode, npr. vlažne maramice);
  • EU REACH
  • EU medicinski uređaji
  • SAD propis o maramicama i higijenskim proizvodima
  • Propisi Ministarstva zdravlja Kine

Kontaktirajte SGS još danas da biste osigurali usklađenost svojih proizvoda.