Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Služba za nadzor utovara/istovara (LS/US) iz SGS-a proverava vaše proizvode pre i nakon otpremanja i razvijena je kao odgovor na sve veća globalna tržišta, na kojima firme prodaju, i uvoze potrepštine iz, zamalja širom sveta. Njihov cilj ne samo da osiguraju da roba koja je otpremljena nije samo roba koja je proverena u finalnim nasumičnim kontrolama, već i da spreče skupa pogrešna rukovanja robom.

Cilj naše službe za kontrolu utovara kontejnera je da osigura da proizvodi budu sigurno utovareni i učvršćeni, bez obzira da li treba da se transportuju u kontejneru, brodu ili kamionu. Provera utovara kontejnera može da obuhvati:

 • Provera količine
 • Sledljivost proizvoda - uključujući verifikaciju proizvodnih kodova, brojeva postrojenja i brojeva lagera u odnosu na otpremnicu ili fakturu
 • Provera spoljnih i unutrašnjih radnih uslova kontejnera
 • Kontrola čistoće u prikolicama ili kontejnerima na primer, na ostatke, insekte ili štetočine
 • Kontrola nadgledanja temperature
 • Ambalaža
 • Označavanje
 • Oznake za otpremanje u cilju usaglašenosti sa propisima (na primer provera bar kodova)
 • Dokumentacija o svakom oštećenju uočenom tokom utovara
 • Fotografije snimljene tokom pakovanja i utovara
 • Dokumentacija o kontejneru, brodu i broj pečata

Po završetku utovara, na specijalni zahtev klijenta, mi zapečatimo kontejnere sa SGS pečatima da bismo smanjili rizik od neovlašćenog diranja, krađe i zamene.

Nadzori istovara obuhvataju slične provere integriteta kontejnera u odnosu na liste za proveru ili fakture, da bi se izbegle rasprave pri uvozu i osiguralo da proizvodi stignu u istom stanju kako su utovareni.

Dokumentacija koju obezbeđuje služba za LS/US takođe pruža informacije o carini, čime se omogućava pravilna procena uvoznih dažbina i taksi.

Sa međunarodnom mrežom veoma stručnih inspektora, rešenja kontrole utovara i istovara iz SGS-a su neizostavni dodatak našim kontrolama lanca snabdevanja, čiji je cilj da vam pruži spokojstvo.