Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao odgovor sve većem zahtevu za izvoz u Japan, Kinu i na ostala ključna međunarodna tržišta, SGS je razvio 100% kontrolu i službe za sortiranje greški na proizvodu, u odnosu na koje određeni inspektori vrše kontrole kompletnih serija gotovih proizvoda pre otpremanja kako bi se osiguralo da one ispunjavaju očekivanja pri kupovini ili zakonske propise.

Naše usluge za 100% kontrolu i sortiranje uglavnom se sprovode na posebnim proizvodima ili proizvodima velike vrednosti, i obuhvataju sortiranje proizvoda dobrog kvaliteta od onih sa defektima. Ovi proizvodi sa defektom odvajaju se od serije i vraćaju na poboljšanje ili odlaganje.

Tehnike koje koriste naši stručni savetnici slične su onima koje se koriste u našim finalnim nasumičnim kontrolama uzoraka i obuhvataju:

  • Provere kvaliteta
  • Vizuelne provere izgleda
  • Funkcionalne provere
  • Provere ambalaže i označavanja

Pored toga, možemo sprovesti testove prema vašim određenim zahtevima tako da možete biti sigurni da ispunjavate očekivanja veoma cenjenih korisnika.

Usluge SGS-a za 100% kontrolu i sortiranje su dobar primer kako SGS konstantno razvija svoje usluge kontrolisanja od treće strane da bi se ispunile dinamične potrebe sve većih globalnih tržišta. Naši obučeni savetnici mogu da posavetuju kako možemo da prilagodimo ove nove usluge tako da ispunjavaju potrebe vaših aktuelnih klijenata i tržišta ili klijenata i tržišta koja su za vas nova. Sa više od jednog veka iskustva u pružanju usluga kontrolisanja koje ispunjavaju potrebe različitih delatnosti, nema boljeg partnera za proveru kvaliteta gotovih serija robe.