Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Smanjite dupliranje napora za provere etičke trgovine proverom članova SEDEX-a za pregled etičkog trgovanja od strane SGS-a.

Razmena podataka o etici između dobavljača (SEDEX) je veb zasnovani sistem stvoren da pomogne organizacijama da upravljaju podacima o radnoj praksi u njihovom lancu snabdevanja. Članovi imaju koristi od mogućnosti objavljivanja svojih revizorskih izvještaje SMETA direktno na SEDEX sistem radi pregleda od strane svih korisnika.

Članovi SEDEX-a su se dogovorili o Vodiču za najbolju praksu, zajedničkoj metodologiji za poboljšanje standarda provere i promovisanje zajedničkog prihvatanja revizorskih izveštaja. Pored principa ETI osnovnog pravila, SMETA takođe razmatra učinak prema pravu na rad radnika emigranata, sisteme upravljanja i sprovođenja, pod-ugovaranje i pitanja domaće radne i životne sredine.

Pre vaše provere tražimo pristup upitniku samoprocene koji je već popunjen na licu mesta koja se proveravaju. Trajanje revizije je tada obično od jednog do četiri dana na licu mesta u zavisnosti od broja zaposlenih. Na kraju provere plan korektivnih akcija se ostavlja fabrici , a ceo izveštaj se izdaje i unosi u SEDEX bazu podataka. Posle završetka procesa provere možemo sarađivati sa vama na verifikaciji i dovršetku korektivnog akcionog plana.

SGS ima dugo i istaknuto učešće u proverama održivosti u skladu sa zahtevima raznih pravila i standarda. Mi smo jedan od osnivača SEDEX saradničke grupe za proveru koja radi sa SEDEX-om na približavanju revizorske metodologije i izveštavanja.

Saznajte kako SMETA provera od strane SGS-a može pomoći vama i vašim dobavljačima da održite usaglašenost sa etičkim zahtevima trgovine.