Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pokažite posvećenost vaše organizacije ka poboljšanju radnih uslova ljudi širom sveta koji gaje ili izrađuju potrošačku robu, od čaja do majica, sa proverom u odnosu na osnovni kodeks Inicijative za etičku trgovinu (ETI).

Pod etička trgovina se podrazumeva da trgovci na malo i njihovi snabdevače preuzimaju odgovornost za poboljšanje radnih uslova ljudi koji prave robu koju prodaju. Provera etičke trgovine u odnosu na osnovni kodeks ETI potvrdiće vaš uspeh.

SGS ima dugo i istaknuto učešće u proverama održivosti u skladu sa zahtevima raznih pravila i standarda. Naša globalna mreža revizora je idealno stručna i locirana da bi mogla da obavi ETI proveru.

Baziran na konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO), Osnovni kodeks ETI-ja je široko priznat kao model kodeksa za radnu praksu. Svi članovi kompanija i mnogi drugi trgovci na malo i marke prihvatili su Osnovni kodeks i postavili su svoje principe kao ključne ciljeve za svoje snabdevače.

Naša ETI provera će izmeriti vaše snabdevače u odnosu na devet principa Osnovnog kodeksa ETI-ja.

  1. Zaposlenje je slobodno izabrano
  2. Poštuje se sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
  3. Radni uslovi su bezbedni i higijenski
  4. Neće se koristiti rad dece
  5. Isplaćuju se plate
  6. Radno vreme nije predugo
  7. Ne primenjuje se diskriminacija
  8. Zasniva se stalni radni odnos
  9. Nije dozvoljen grub ili nečovečni odnos

ETI alijansa trenutno ima preko 60 korporativnih članova, kao i trgovačke sindikate i druge organizacije Članovi ETI-ja su 2010. preko etičkih trgovačkih aktivnosti pružili koristi 9.4 miliona radnika širom sveta.

Saznajte kako provera Inicijative za etičku trgovinu iz SGS-a može pomoći vama i vašim snabdevačima da održite usaglašenost sa zahtevima etičkog trgoanja i poboljšate živote radnika.