Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Prilagođene usluge provera, na bazi specifičnih potreba vaše organizacije, štite lanac snabdevanja.

SGS pruža usluge prilagođenog proveravanja radi verifikacije kriterijuma navedenih u vašim aktivnostima ili lancima nabavke.

Naši visoko obučeni proveravači verifikuju sposobnost vaše organizacije da ispuni zahteve za kvalitetom (odnosno zahteve korisnika), bezbednošću zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, društvenom odgovornošću, kao i pravne zahteve koji mogu da utiču na učinak i krajnje rezultate vaše firme.

Mi smo ugledna vodeća organizacija za provere preko druge strane. Naši stručnjaci projektuju namenske kriterijume prilagođene vašim posebnim potrebama, dok svetska mreža naših svestrano obučenih proveravača kontroliše učinak. Njihov zadatak je da sa vama obezbede snagu vašeg brenda i vrednost kompanije.

Naše usluge prilagođene klijentima obuhvataju dve široke kategorije: Proverama dobavljača/prodavaca/posednika licence verifikuje se da li vaši dobavljači bez izuzetaka ispunjavaju vaše zahteve i ugovorne sporazume, dok se proverom prema vašem kodeksu prakse ustanovljava da li se svi zaposleni u vašoj organizaciji pridržavaju njenih standarda.

Iako je svaka prilagođena provera jedinstvena, naši proveravači se strogo pridržavaju okvira najbolje prakse u industriji. Prilagođena provera se obično odvija u sledećim koracima:

  1. SGS proveravači definišu program za proveravanje u okviru kojeg se vaše potrebe pretvaraju u kontrolnu listu kriterijuma zasnovanih na nivou provere koji želite da imate nad organizacijom i partnerima.
  2. Provera se obavlja van lokacije i/ili na lokaciji na osnovu dogovorenih zahteva za proveru.
  3. Po završetku provere, SGS proveravač sastavlja izveštaj o proveri. Izveštaj se prosleđuje i SGS tehničkom proveravaču radi pregleda i odobravanja pre slanja relevantnim stranama u skladu sa ugovornim zahtevima.
  4. Aktuelna praćenja i provere se vrše u skladu sa ugovorom

Naše provere preko druge strane vam pružaju sigurnost da svi uključeni u vaše poslovanju u vezi sa hranom rade na održavanju integriteta vaših brendova. Naše sveobuhvatne provere analiziraju i mogućnosti stalnog unapređivanja vašeg sistema i kriterijuma učinka potrebnih za što bolje ispunjavanje zahteva korisnika.

Javite nam se da biste saznali kako proverom preko druge strane, na osnovu vaših kriterijuma, možete da optimizujete proizvodnju.