Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kraljevina Saudijska Arabija zahteva da sve pošiljke proizvoda koje treba izvesti u zemlju sadrže sertifikat o usaglašenosti (CoC). To dokazuje njihovu usaglašenost sa primenljivim standardima i tehničkim propisima.

U SGS-u nudimo različite usluge za pomoć klijentima kroz proces usaglašavanja programa procene usaglašenosti. U zavisnosti od prirode proizvoda, verifikacija može da uključi jednu ili kombinaciju sledećih aktivnosti:

  • fizička kontrola pre otpreme;
  • uzimanje uzoraka, ispitivanje i analiza u akreditovanim laboratorijama;
  • provera proizvodnih procesa proizvoda;
  • provera dokumentacije i procena usaglašenosti sa zahtevima primenljivih tehničkih propisa i standarda, na primer SASO, GSO, IEC.

Program procene usaglašenosti je u nadležnosti Ministarstva trgovine i industrije i mi smo ovlašćeno telo za sertifikaciju.

Naše široko iskustvo u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta nam omogućuje da ponudimo efikasna, sveobuhvatna i prilagođena rešenja izvoznicima i osiguramo da njihove pošiljke budu u saglasnosti sa primenljivim zahtevima.