Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ispitivanje cigala i blokova koje obavlja kompanija SGS – omogućava ispitivanje cigala i blokova koje vam pomaže da zadovoljite zahteve svog projekta i obezbedite usaglašenost sa obaveznim propisima i standardima kvaliteta.

Bilo da ste proizvođač, građevinski izvođač, arhitekta ili građevinski savetnik, izbor odgovarajućih cigala i blokova je složen zadatak. Upotrebljeni materijali, način proizvodnje i stepen otpuštanja su faktori koji utiču na njihove funkcionalne karakteristike. Naše usluge ispitivanja cigala i blokova mogu da vam pomognu da napravite pravi izbor za svoj projekat i da zadovoljite obavezne zahteve i standarde kvaliteta.

Zašto bi trebalo da koristite uslugu ispitivanja cigala i blokova kompanije SGS?

Naše ispitivanje cigala i blokova pruža vam stručno, nezavisno ispitivanje i savete pre početka i za vreme izvođenja građevinskih projekata. Možemo vam pomoći da:

 • odaberete materijale za svoj projekat koji će tokom svog upotrebnog veka pružati odgovarajuće funkcionalne karakteristike;  
 • upoznate se sa njihovim karakteristikama i ograničenjima;  
 • osigurate da materijali zadovoljavaju obavezne propise i standarde kvaliteta;
 • izbegnete neodgovarajuće primene;

ispitivanje materijala svetske klase za cigle i blokove.

Naše laboratorije za napredno ispitivanje pružaju vam visokospecijalizovanu tehnologiju i iskusno osoblje. Pored toga, razvili smo sofisticirani softver za korišćenje u terenskim laboratorijama, što vam pruža efikasno upravljanje, beleženje i izdavanje certifikata o ispitivanju gde vam je to najpotrebnije. Zbog toga je naša kompanija prvi izbor za obavljanje ispitivanja cigala i blokova za klijente iz oblasti građevinarstva širom sveta.

Obavljamo sledeća ispitivanja materijala za cigle i blokove:

 • kompresiona snaga cigala;  
 • kompresiona snaga blokova; 
 • kompresiona snaga zidarskih jedinica;  
 • opterećenje do pucanja;  
 • otpornost na dejstvo soli;
 • sadržaj vlage i gustina suve materije;  
 • otpornost na klizanje materijala za pešačke površine.

Obratite nam se već danas kako biste saznali kako naše ispitivanje cigala i blokova može da vam pomogne da napravite pravi izbor za svoj projekat.