Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kontrola stanja ulja od strane SGS-a – brza i precizna analiza ulja za podmazivanje, masti i hidrauličnih fluida.

Pravilno podmazivanje opreme predstavlja najznačajniji doprinos za dug i bez problema radni vek vaše opreme. Procenjuje se da je uzrok 75% svih kvarova na ležajevima problem sa podmazivanjem. Bez obzira da li su ovi kvarovi prouzrokovani kontaminacijom ili samo pogrešnim mazivom, vrednost pravilnog podmazivanja ne može biti prenaglašena.

Naše usluge kontrole stanja ulja će vam pomoći da izbegnete kvarove na opremi korišćenjem našeg programa za rad mašine i analizu kvarova. Procenićemo vaše potrebe za podmazivanjem i podesiti vaš personalizovani program za analizu ulja.

Analiza ulja za podmazivanje, masti i hidrauličnih fluida daje brzu i preciznu sliku o tome šta se dešava unutar generatora električne energije, menjača, kompresora, hidrauličnih sistema i drugih ključnih mašina. Takođe prikuplja i vitalne informacije o stanju samog ulja. Uspešna kontrola ulja za podmazivanje omogućava efikasno planiranje održavanja, smanjujući rizik od oštećenja skupih postojenja i planiranje nepredviđenih zastoja.

Brza, vrhunska usluga kontrole stanja ulja

Naše ispitivanje kombinuje ekspertizu dijagnostičkih inženjera sa najnovijim tehnikama za analiziranje ulja za podmazivanje, masti i hidruličnih fluida. Proveravaju se i fizičke i hemijske karakteristike ulja , dajući informacije o istrošenosti metala i samog ulja.

Možemo da izvršimo uzorkovanje za vas ili da vam obezbedimo jeftine pribore lake za korišćenje. Uzorci se zatim mogu poslati našim laboratorijama, sa rutinskim ciklusom obrade od 24 do 48 sati od prijema uzorka. Vreme obrade može da se smanji za hitne uzorke.

Tokom analize ispitivanja sredstva za podmazivanje, SGS će vas obavestiti odmah o svakoj 'urgentnoj' situaciji telefonom ili e-mailom, tako da možete preduzeti aktivnost bez odlaganja.

Naš tim stručnjaka  može pružiti vrhunsku tribološku analizu kako bi se bolje razumeli uzroci kvarova komponenti. Sem toga, svi naši stručnjaci mogu da obuče vaše osoblje kako da koriste OCM program.

Otkrite kako kontrola stanja ulja od strane SGS-a može da podrži efikasnije održavanje vaše opreme.