Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kontrola kvaliteta Vašeg sredstva za podmazivanje za obezbeđenje optimalnog učinka Vaše građevinske opreme.

SGS obezbeđuje usluge ispitivanja za novo i korišćeno ulje za podmazivanje da bi pružio podršku tekućem održavanju i omogućio efektivnu dijagnozu kvara u ranoj fazi.

Analiza ulja za podmazivanje može da obezbedi brzu, preciznu sliku o tome šta se dešava unutar električnih generatora, menjača, kompresora, hidrauličnih sistema i drugih ključnih građevinskih mašina. Efektivna kontrola ulja za podmazivanje može pružiti podršku programu predvidljivog održavanja, čime se smanjuje rizik od kvara skupih postrojenja i izbegavaju skupi zastoji zbog kvara.

Saznajte kako SGS-ove usluge ispitivanja sredstva za podmazivanje mogu da pomognu u Vašem radu.