Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge sertifikacije liftova i podizača - obezbedite sertifikaciju koja vam je potrebna za osiguranje bezbednosti, performansi i integriteta vaših liftova i podizača.

Obezbeđivanje usaglašenosti vaših liftova sa bezbednosnim i regulatornim zahtevima zemlje u kojoj poslujete od ključnog je značaja za ostvarenje tržišnog pristupa. Naše usluge sertifikacije liftova i podizača vam mogu pomoći da obezbedite važnu sertifikaciju koja je potrebna da biste osigurali bezbednost, performanse i integritet vaših liftova.

Zašto koristiti SGS-ove usluge sertifikacije liftova i podizača?

Možemo vam pomoći da:

  • osigurate bezbednost, performanse i integritet vaših liftova i njihovih komponenata;
  • dobijete potrebnu sertifikaciju podizača za zemlju u kojoj poslujete i osigurate usaglašenost sa svim važećim regulatornim zahtevima i bezbednosnim standardima;
  • obezbedite da se vaš lift i njegove komponente redovno procenjuju, testiraju i kontrolišu, u pravo vreme i u skladu sa standardima, kao što je provera usaglašenosti sa Evropskom direktivom o liftovima;
  • potvrdite projekat vaših liftova u skladu sa međunarodnim pravilima projektovanja.

Pouzdane usluge sertifikacije liftova i podizača koje pruža vodeći svetski izvršilac

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, testiranje, verifikaciju i sertifikaciju, akreditovani smo za pružanje procene usaglašenosti i sertifikaciju liftova u mnogim zemljama, uključujući proveru njihove usaglašenosti sa Evropskom direktivom o liftovima.

Naš jedinstveni globalni uticaj i kvalifikovani kontrolori nude neprevaziđeno iskustvo koje je potrebno za razumevanje pravnih i regulatornih zahteva širom sveta koje vaši liftovi moraju da zadovolje. Osim toga, tačno znamo kada i kako treba proveravati vaše liftove kako bi oni ostali usaglašeni.

Naše usluge sertifikacije liftova i podizača uključuju:

  • potvrdu projekta: upoređivanje projekta, crteža i specifikacija sa primenjivim pravilima, standardima, nabavnim specifikacijama i statutornim zahtevima;
  • odobrenje tipa liftova: upoređivanje testiranja i kontrolisanja sa specifikacijama, pravilima, direktivama i industrijskim standardima za vaše liftove i njihove komponente;
  • kontrolisanja i provere liftova: kompletna provera mehaničkih, strukturalnih, električnih i bezbednosnih sistema, uključujući žičanu užad i lance;
  • testiranje liftova: nezavisno nadgledanje testova performansi opreme da bi se garantovalo ispunjavanje vrednosti performansi.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako vam naše usluge sertifikacije liftova i podizača mogu pomoći da obezbedite važnu sertifikaciju koja vam je potrebna da biste osigurali bezbednost, performanse i integritet vaših liftova i podizača.