Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Podnošenje zahteva za sertifikaciju ispitivanja za IEC CB program sa SGS-om može da smanji potrebu za dalje ispitivanje i sertifikaciju za električne standarde.

Ovaj program podstiče usaglašavanje nacionalnih standarda sa međunarodnim standardima. IEC ima za cilj da dovede ideju za sistem "jedan proizvod, jedno ispitivanje, jedna oznaka" bliže ostvarenju.

Program CB je sistem Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za ispitivanje i sertifikaciju električne opreme (IECEE). Priznat u više od 70 zemalj, ovaj program je osnovan pre više od 30 godina.

Kao imenovano nacionalno sertifikaciono telo (NCB) možemo da vam pomognemo sa pripremom CB izveštaja sa ispitivanja i sertifikacije i time omogućimo da vaši proizvodi pokažu da poštujete odgovarajuće standarde u zemaljama sa programom za IEC CB. Poštovanje odgovarajuće IEC specifikacije poboljšava sigurnost i prođu vašeg proizvoda.

Proizvodi koje plan CB uključuje su:

 • Kablovi i žice
 • Baterije
 • Prekidači za aparate
 • Automatski upravljači za električne aparate za domaćinstvo
 • Električna oprema za medicinsku upotrebu
 • IT i kancelarijska oprema
 • Osvetljenje
 • Merni instrumenti
 • Električne igračke
 • Prenosne igračke
 • Oprema za domaćinstvo i slična
 • Elektronika
 • Proizvodi za zabavu
 • Bezbednosni transformatori i slična oprema
 • Pribor za montažu i uređaji za povezivanje
 • Instalaciona zaštitna oprema
 • Oprema niskog napona, oprema velike snage prebacivanja

Sa globalnom mrežom laboratorija za ispitivanje i tehničkih stručnjaka mi smo vaš idealni partner za pomoć za dobijanje usaglašenosti sa odgovarajućim IEC spiskovima standarda i olakšanje pristupa tržištima širom sveta. Saznajte više od SGS o tome kako CB plan može koristiti vašem poslovanju.