Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ovaj kurs je osmišljen tako da učesnicima pruži veštine i znanje potrebne za procenu i izveštavanje o usklađenosti i uspešnoj primeni sistema upravljanja informacionom bezbednošću kako bi se organizacije zaštitile od rizika.

One organizacije koje ne primenjuju dosledne i sveobuhvatne strategije upravljanja informacionom bezbednošću, ostaju nezaštićene.

Svrha obuke za internog proveravača prema standardu ISO 27001 je da vam pruži veštine potrebne za obavljanje internih provera sistema upravljanja informacionom bezbednošću organizacije i da doprinese njihovim stalnim poboljšavanjima. Obuka vam pomaže da identifikujete i kontrolišete pretnje sa kojima se organizacija suočava zbog grešaka u kontroli informacione bezbednosti i da uspešno primenjujete mere za otklanjanje tih rizika.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja informacionom bezbednošću u skladu sa standardima ISO 27001 i ISO 19011;
  • opišete zahteve standarda ISO 27001 koji se odnose na ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
  • objasnite svrhu i strukturu standarda ISO 27001;
  • planirate i pripremate se za internu proveru, prikupljate dokaze opservacijom, putem razgovora i uzorkovanjem dokumenata i zapisa;
  • napišete činjenične izveštaje o proveri, koji poboljšavaju uspešnost sistema upravljanja informacionom bezbednošću;
  • predlažete načine za potvrdu uspešnosti korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Napomena: Pre pohađanja kursa, od učesnika se očekuje da imaju predznanje o sistemima upravljanja informacionom bezbednošću i standardu ISO 27001. Osnovno znanje se stiče na obuci o sistemima upravljanja informacionom bezbednošću.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača prema standardu ISO 27001.