Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Upotreba opasnih supstanci zahteva usaglašensot sa strožijim bezbednosnim zahtevima, i tokom upotrebe i uklanjanja.

Svaka supstanca koja se može smatrati opasnom po ljude ili životnu sredinu podleže svom strogom kodeksu propisa. Mi u SGS-u imamo iskustvo i stručnost u širokoj paleti delatnosti i sekotra koje nam omogućava da vas na sveobuhvatni način posavetujemo o vašim opasnim supstancama.

Pomoću direktiva iz WEEE (Otpadna električna i elektronska oprema), IECEE (IEC Sistem za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju elektrotehničke opreme i komponenata) i IECQ HSPM 080000 (Upravljanje obradom opasnih supstanci) možemo vam pomoći da vašim opasnim materijama upravljate bezbedno i svobuhvatno. Zahtevi koji se traže prema RoHS (Ograničavanja opasnih materija) i prema drugim nacionalnim i globalnim standardima treba da se primene kako bi organizacije bile deo globalnih lanaca snabdevanja. Mi pružamo ispitivanje, verifikaciju i usluge sertifikacije kako bismo vam omogućili da učestvujete sa garancijom da su vaši sistemi za upravljanje opasnim materijama u potpunosti usaglašeni.

Naši specijalistički timovi za bezbednost su locirani svuda u svetu i poseduju iskustvo u svakoj grani industrije i svakom sektoru, tako da mogu da pruže uslugu kojoj sa sigurnošću možete da verujete da će vaše opasne materije ispunjavati sve potrebne direktive i odredbe.