Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge SGS-a tokom izgradnje - obezbedite izvršenje svog projekta izgradnje u skladu sa zahtevanim kvalitetom pridržavajući se svog budžeta i vremenskih rokova.

Kako biste osigurali uspešno izvršenje svog projekta profesionalni nadzor je presudan. Naše usluge tokom izgradnje pomažu vam da smanjite tehničke rizike, sprečite građevinske greške, kontrolišete budžet i uspešno se pridržavate planiranog rasporeda. Možemo da vam pomognemo i da obezbedite ispravno kompletiranje i izdavanje svih dokumenata, sertifikata i deklaracija.

Sa našim bogatim iskustvom koje pokriva sve aspekte izgradnje nudimo vam veštine potrebne za pružanje usluga sveobuhvatnog nadzora, kontrole i tehničkog prijema za sve vrste projekata - bez obzira na veličinu ili lokaciju.

Od kontrole, sertifikacije, ispitivanja i verifikacije preko upravljanja projektom nudimo vam iskustvo, stručnost i resurse koji su vam potrebni da obezbedite uspešno izvršenje svojih projekata - bilo gde u svetu.

Da biste razmotrili kako naše usluge tokom izgradnje mogu da vam omoguće usaglašavanje sa svim važećim propisima i standardima i završetak na vreme i u okviru budžeta, kontaktirajte nas danas.